💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Kniha Cvičení z českého jazyka v kostce - Marie Sochrová

Cvičení z českého jazyka v kostce

Marie Sochrová (2004)

🍎 Vypredané
6,78€

Publikace Cvičení z českého jazyka v kostce je určena pro žáky středních škol. Respektuje požadavky osnov i potřebu současné komunikační praxe, tj. dovednost vyjadřovat se správně, výstižně a vytříbeně (ústně i písemně) za předpokladu malostí pravopisných, mluvnických a lexikálních prostředků i jejich slohové platnosti. Je zpracována ve shodě se standardy pro výuku českého jazyka a v souladu s Katalogem požadavků ke společné části maturitní zkoušky. Obsahuje cvičení týkající se různých jazykových disciplín a slohu. Navazuje na teoretické výklady v příručce Český jazyk v kostce: pro střední školy.

Jazykové dovednosti jsou ověřovány různými formami. Typy jazykových cvičení jsou tradiční i méně tradiční. Faktografické otázky vyžadují zopakování příslušného tématu z učebnice. užívání základních kodifikačních příruček (Slohové úkoly otevírají cestu k tvůrčí práci, vlastní inspiraci a fantazii. Jednotlivá cvičení vyžadují nejen správné odpovědi, ale i logickou úvahu a argumentaci, vedou ke kritickému hodnocení, k úsilí o porozumění textu. Úkoly vycházejí i z textů učebnic, odborných publikací, denního tisku a umělecké literatury. Texty staročeské, nářeční i slovenské jsou zařazeny úmyslně - k ověření základních poznatků z oblasti staročeštiny, dialektologie a k porovnání slovenštiny jako nejbližšího slovanského jazyka. Nabídka slouží k důkladnému prozkoušení látky a umožňuje výběr podle potřeb školy, úrovně žáků, situace ve třídě podle hlediska základního a rozšiřujícího učiva.

Cvičebnici lze využívat jednak při hodinách českého jazyka ve škole, jednak k samostatné práci doma , jednak k přípravě na tzv. maturitu interní i státní a k přípravě k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Jazyk: český Rok vydania: 2004 Rozmer: neuvedený ISBN: 8072005383