Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Inovativní in-situ sanační technologie -

Inovativní in-situ sanační technologie

chcemické a biologické metody


🍌 Odosielame o 10 dní.
19,11€
Zľava 7%
17,77€

Obsah sborníku:

Stanislava Prokšová, Jiřina Macháčková, Zdeněk Zachař
VÝSLEDKY STIMULOVANÉ REDUKTIVNÍ DECHLORACE PŘI SANACI
HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ - PŘÍPADOVÉ STUDIE
Vojtěch Musil, Lenka Wimmerová, Jan Němeček
PILOTNÍ TEST IN-SITU PODPOROVANÉ REDUKTIVNÍ DECHLORACE
S VYUŽITÍM VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY
Lenka Lacinová, Romana Šuráňová, Roman Peterka
PŘÍPRAVA A PROVEDENÍ PILOTNÍ APLIKACE NANOŽELEZA
PRO SANACI PCB NA LOKALITĚ ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
Ivan Landa
VYUŽITÍ NANOŽELEZA A SYROVÁTKY PŘI SANACI EKOLOGICKÝCH
ZÁTĚŽÍ
Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber
RADIAČNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ VYBRANÝCH KONTAMINANTŮ
Z PODZEMNÍCH A ODPADNÍCH VOD
Jan Gruntorád
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - PRIORITNÍ OSA 4.2
„ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ“ – NOVÁ PŘÍLEŽITOST
PRO UPLATNĚNÍ INOVATIVNÍCH SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Jiří Hendrych, Martin Kubal, Petr Beneš, Vladimír Kočí, Václav Janda
STUDIUM REAKČNÍCH MECHANISMŮ PROBÍHAJÍCÍCH V RÁMCI IN-SITU
CHEMICKÉ OXIDACE
Petr Beneš, Martin Kubal, Jiří Hendrych
MOŽNOSTI OPTIMALIZACE TECHNIKY IN-SITU CHEMICKÉ OXIDACE
Petr Hosnédl
ODBOURÁVÁNÍ MANGANISTANU DRASELNÉHO
V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ
Pavel Hrabák
LABORATORNÍ SROVNÁNÍ OXIDAČNÍCH ÚČINKŮ PEROXIDU,
PERSULFÁTU A MANGANISTANU
Ondřej Urban, Alena Rodová
POSOUZENÍ POUŽITELNOSTIMETODY IN SITU SOLIDIFIKACE/STABILIZACE
PŘI ŘEŠENÍ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE LOKALIT LOJANEMINE VMAKEDONII
A IZMIT V TURECKU
Martin Podhola, Martin Kubal, Tomáš Patočka, Tomáš Kutal
MEMBRÁNOVÉ ČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH VOD
Vít Matějů
MOŽNOSTI A OMEZENÍ KOMBINACE CHEMICKÝCH A BIOLOGICKÝCH
SANAČNÍCH METOD
Pavel Špaček, Petr Kment
SKLÁRNY BOHEMIA, a.s., PODĚBRADY - IMOBILIZACE REZIDUÁLNÍHO
FLUORIDOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ SATUROVANÉ ZÓNY
František Kaštánek, Milan Hájek, Yweta Maléterová, Olga Šolcová, Petr Kaštánek
VLIV MIKROVLN NA URYCHLENÍ TERMÁLNÍ DESORPCE ORGANICKÝCH
LÁTEK Z KONTAMINOVANÝCH ZEMIN - LABORATORNÍ VÝSLEDKY
František Opluštil
DESTRUKTIVNÍ ADSORPCE TOXICKÝCH LÁTEK NA NANODISPERSNÍM
OXIDO-HYDROXIDU TITANU A JEJÍ VYUŽITÍ PRO DETOXIKACI
CITLIVÝCH KOMPONENT TECHNIKY
Mojmír Němec, Jan John, Jiří Dostál, Petr Zapletal, Radek Trtílek
ELEKTROCHEMICKÁ DEKONTAMINACE ZEMIN – SEPARACE 137CS
Miroslav Černík, Petr Kvapil, Jaroslav Nosek, Romana Šuráňová
POUŽITÍ PERMEABILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI
CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU
Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík
VOLBA VHODNÉHO KOSUBSTRÁTU JAKO KLÍČOVÝ KROK
K DOSAŽENÍ LEPŠÍCH VÝSLEDKŮ PŘI IN-SITU BIOREMEDIAČNÍCH
ZÁKROCÍCH
Alena Rodová, Jiří Kubricht, Miroslav Černík
VÝZKUM IMOBILIZACE ARZENU POMOCÍ NANOŽELEZA
Štěpánka Klímková, Miroslav Černík, Lucie Křiklavová, Hana Baarová,
Lenka Lacinová
EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM VYUŽITÍ nZVI PRO SANACI PODZEMNÍCH VOD
ZNEČIŠTĚNÝCH CHEMICKOU TĚŽBOU URANU
Zuzana Letková, Katharina Syová
POSUZOVÁNÍ EKOLOGICKÉ VHODNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO
SANACE
Jaroslav Nosek, Miroslav Černík, Petr Kvapil, Lenka Lacinová, Petr Tomek
VYUŽITÍ NANOČÁSTIC NULMOCNÉHO ŽELEZA PRO IN-SITU SANACI,
OD EXPERIMENTŮ PO PILOTNÍ TEST

Jazyk: český Rok vydania: 2007 Rozmer: 208×291 mm ISBN: 9788086832289 Počet strán: 107 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách