🎬 Filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

Kniha Přestupkové řízení - Jan Černý

Přestupkové řízení

Jan Černý (2009)

🍎 Vypredané
45,27€

V jedenáctém, aktualizované vydání jsou zapracovány všechny změny účinné k 1.7.2009.
Kniha vychází z každodenní praxe přestupkových orgánů na obecních a městských úřadech. Je pojata jako pracovní návod na vyřizování konkrétních přestupkových případů.
Po úvodním výkladu se publikace zabývá jednotlivými stadii přestupkového řízení. Rozebíráno je přípravné a nalézací řízení, zvláštní druhy řízení, rozhodnutí, přezkumné a vykonávací řízení. Pro jednotlivé úseky jsou podrobně rozvedeny správní úkony a každá část je uvedena citací příslušných právních norem a odkazuje na předpisy související.
V další části kniha nabízí konkrétní vzory jednotlivých správních aktů a formulářů, přehled věcné a funkční příslušnosti k projednávání přestupků obecních a krajských úřadů a správních orgánů podle zvláštních předpisů.
Kniha tvoří velmi praktickou a cennou příručku pro každý správní úřad, který se zabývá přestupkovou agendou.

Jazyk: český Rok vydania: 2009 Rozmer: neuvedený ISBN: 9788072017652