☀️Najväčšie 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Kniha Objavovanie Božej vôle -

Objavovanie Božej vôle


🍎 Vypredané

Božia vôľa je pre kresťana jednou z najdôležitejších vecí. Ako však zistíme, čo od nás Boh chce? Objavovanie Božej vôle si od nás vyžaduje starostlivé premýšľanie. Môže si vyžadovať trpezlivosť a vždy si vyžaduje správny postoj k samotnému Bohu, o ktorom sa dozvedáme predovšetkým cez jeho Slovo. S. Ferguson zdôrazňuje základné princípy Božieho vedenia, ukotvené v biblickom učení, a uplatňuje ich na situácie každodenného života, ako sú voľný čas či manželstvo. Pripomína, že vedenie, ktoré zabezpečuje Boh, prichádza predovšetkým cez poznanie, lásku a poslušnosť voči nemu.


1. Najvyšší Boží zámer
Boh je Pastier svojho ľudu. Je Ten, kto človeka vodí (Ž 23:2). Je Ten, kto poslal svojho Syna, aby viedol svoj ľud (Jn 10:3). Nás kresťanov tisícimi spôsobmi uisťuje o tom, že nás skutočne sprevádza a ostáva s nami. Práve to je úloha pastiera. Je to úloha, ktorú na seba vzal Boh, pretože tak veľmi miloval svoj ľud.
Presvedčenie o tom, že nás vedie Boh, je jednou z charakteristík kresťana. A to kresťana akosi vydeľuje spomedzi ostatných. Prečo je to tak? Pretože práve myšlienka, že Boh nás vedie, znamená, že kráčame cestou, ktorú nám pripravil On, že naše životy majú teraz zmysel, rovnako ako v budúcnosti majú cieľ. Mnoho mladých konvertitov zasiahne poznanie, že kým predtým sa skôr iba akoby túlali, náhle ich život má jasný smer a význam.
V biblických časoch to pre ľudí, ktorí počuli evanjelium a Pánovo volanie, bola revolučná myšlienka. Keď Boh prvýkrát prehovoril k Abrahámovi, keď ho uistil o svojich veľkých a vzácnych zámeroch a keď s ním uzavrel zmluvu, táto skúsenosť nielen premenila celý Abrahámov život, priviedla ho k úplne novému náhľadu naň.
Niečo také pozoruhodné sa dialo, keď sa evanjelium začalo šíriť po novozákonnom svete, dovtedy ovládanom gréckym myslením. Dlho prijímaný názor, že ľudský život a história vo všeobecnosti sú cyklické – t. j. že život prebieha v cykloch –, bol potlačený. Ježiš začal „vyrovnávať” tento náhľad človeka na históriu.
Keď Pavol hovoril aténskym filozofom o konci sveta a o Božom súde, hovoril jasne o tom, že život má začiatok, má smer a tiež vyvrcholenie v súde. História ľudstva (rovnako ako naše osobné dejiny) nie je cyklická. Smeruje k vyvrcholeniu. Viac v čitárni.

Rozmer: neuvedený