Nový mesiac = nová 📚 akcia

Podvojné účtovníctvo podnikateľov

Praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1. 1. 2008


🍎 Vypredané
20,91€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Nové vydanie tejto obľúbenej publikácie vyjde v prvom polroku budúceho roka.

Deviate, doplnené a aktualizované vydanie k 1.1.2008.

Oproti predchádzajúcemu vydaniu je publikácia aktualizovaná a doplnená o ďalšie príklady účtovania finančného prenájmu, kurzových rozdielov, dane z pridanej hodnoty, správy bytov a bytových domov vo vlastníctve fyzických osôb.

Praktická príručka pre účtovníkov, ktorá od roku 1992 vychádza už v ôsmom aktualizovanom a doplnenom vydaní sa dočkala prívlastkov ako napr. "účtovnícka kuchárka", či "biblia účtovníka". Sú v nej zahrnuté zmeny a doplnenia vyplývajúce z opatrenia MF SR č. 25167/2003-92, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva podnikateľov od 1.1.2004. V časti "Príklady účtovania" je podrobne spracované účtovanie finančného prenájmu od 1.1.2004, účtovanie poskytovaného stravovania od 1.5.2004 a účtovanie prechodu zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva.

Základom úspechu príručky Podvojné účtovníctvo podnikateľov sú bohaté praktické skúsenosti autorky, ktoré nazbierala za svojho viac ako štyridsaťročného aktívneho pôsobenia v účtovníctve. Za túto dobu Ing. Anna Cenigová vystriedala posty od ekonómky-účtovníčky malého družstva na východe Slovenska, až po vedúcu oddelenia metodiky účtovníctva ministerstva. Táto skúsenosť jej umožňuje nielen vidieť problémy, s ktorými sa účtovník stretáva, ale hlavne poradiť pri ich riešení. A to jazykom, ktorý sa tiež podpísal pod popularitu tejto príručky - zrozumiteľne .

Ďaľšou významnou črtou príručky je komplexnosť - vysvetľuje postupy účtovania na jednotlivých účtoch účtovej osnovy spolu so súvzťažnosťami a kde treba, uvádza príklady účtovania . Zahŕňa aj zákon o účtovníctve, ktorý je základnou právnou normou pre účtovníctvo.

Napriek svojmu rozsahu táto príručka chce zostať príručkou, t. j. stále "byť pri ruke" . Je vytlačená na kvalitnom tenkom papieri, nájdete v nej len najnevyhnutnejšie prázdne miesta a väčšie písmo sa použilo len tam, kde by inak utrpela prehľadnosť textu.

Rok vydania: 2008 ISBN: 8096994601 Rozmer: 150×210 mm Počet strán: 631 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách