Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Aktualizácia 2019 II/1  - Úplné znenie po novele -

Aktualizácia 2019 II/1 - Úplné znenie po novele

Trestný poriadok, Zákon o Policajnom zbore, Živnostenský zákon


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
Zľava 7%
3,26€

Aktualizácia II/1 obsahuje Úplné znenie Zákonov po novele:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Zmena zákonom č. 9/2019 Z. z., účinnosť 1. 4. 2019

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
Zmena zákonom č. 3/2019 Z. z., účinnosť 1. februára 2019
Zmena zákonom č. 6/2019 Z. z., účinnosť 1. februára 2019 a 1. januára 2020.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
Zmena zákonom č. 6/2019 Z. z., účinnosť 1. februára 2019 a 1. januára 2020.

Živnostenský zákon
V zákone ide o úpravu v súvislosti so zavádzaním novej regulovanej činnosti „prevádzkovanie dispečingu“, ktorá je vylúčená z režimu živnostenského zákona. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy zostáva nedotknutá.

Zákon o Policajnom zbore
Účelom zmien v zákone o Policajnom zbore je najmä kreovanie samostatného útvaru Policajného zboru – Úradu inšpekčnej služby, ktorý bude zákonom určený na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. Úrad inšpekčnej služby bude môcť tiež kontrolovať zákonnosť postupu príslušníkov Policajného zboru. Okrem toho sa v zákone doplňuje oprávnenie požadovať od bánk informácie pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti a s nimi súvisiacich trestných činov aj pre inšpekčnú službu, a to v súvislosti s odhaľovaním a vyšetrovaním takejto trestnej činnosti páchanej príslušníkmi ozbrojených bezpečnostných zborov.

Trestný poriadok
Účelom novely Trestného poriadku je posilniť vlastnú rozhodovaciu činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri rozhodovaní o anonymných podaniach. Uvedené sa týka aj anonymných trestných oznámení. Prijatím právnej úpravy sa eliminuje zbytočné zaťaženosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovaním rôznych neopodstatnených anonymných podaní.
Účelom druhej novely v Trestnom poriadku je v nadväznosti na zmeny zákona o Policajnom zbore zaviesť pôsobnosť vyšetrovateľov Úradu inšpekčnej služby.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 140×210 mm Počet strán: 192 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách