🏆 Zlaté glóbusové filmové dni práve odštartovali!

Kniha Občianska náuka pre stredné školy II. časť - Štefan Bojnák

Občianska náuka pre stredné školy II. časť

zošit pre učiteľa


🍌 Odosielame o 8 dní.
12,75€
Zľava 7%
11,86€

Zošit pre učiteľa obsahuje vypracované poznámky a riešenia úloh, vysvetlenie zámeru úloh a upozornenia, ktoré situácie na hodine možno očakávať. Úlohy nemusia mať jednoznačné riešenie a často bývajú otvorené. Objavujú sa tu aj výstrahy pred možnými dezinterpretáciami úloh a ich hrozbami.

Autor sem zakomponoval aj autorské poznámky, v ktorých sú odkazy na ďalšie otázky či alternatívne úlohy. Niektoré obsahujú aj námety na projekty, ktoré možno realizovať napríklad na seminároch, čím by sa rozvinul potenciál danej témy.

Prostredníctvom QR kódu sa žiak dostane do priestoru digitálnych doplnkových materiálov, kde nájde prezentácie k jednotlivých témam a testy, na základe ktorých si precvičí osvojené učivo. Internetová stránka slúži ako on-line podpora zošita pre študenta.

Učiteľ v nej nájde časti učebnice v digitálnej podobe, ktoré môže využiť pri vyučovaní, priame odkazy na multimediálne materiály a rôzne ďalšie materiály na stiahnutie: testy, hry, pracovné listy, zaujímavosti, praktické príklady využitia zošita pre študenta, rôzne formuláre a pod. Okrem toho tam učiteľ nájde rýchle odkazy na zaujímavé webové stránky a praktické pomôcky.

Nájdete tu:
  • doplnkové materiály
  • prehľady a schémy
  • zvukové, vizuálne a multimediálne materiály
  • námety a nápady na prácu na hodine
  • testy
  • prezentácie
  • užitočné odkazy
  • ukážkové strany: vyskúšajte si učiť s nami
Všetky materiály prešli redakčným a lektorským hodnotením, príp. overovaním v škole.

Upozornenie: Občianska náuka pre stredné školy rešpektuje povinnú obsahovú i kompetenčnú zložku iŠVP. Je určená všetkým žiakom stredných škôl, ktorý majú absolvovať predmet občianska náuka.

2. vydanie

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081206139 Počet strán: 64 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách