❄️Aktuálne knižné zľavy

Kniha Nový pomocník z matematiky 7 - Iveta Kohanová, Soňa Švecová, Martina Totkovičová

Nový pomocník z matematiky 7

pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (1. časť pracovnej učebnice)


🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
5,25€

Vlepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice – Nový pomocník z matematiky pre 7. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.

Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.

Nový Pomocník 7/ 1 obsahuje:
  1. Zlomky – 2
  2. Rovnobežníky a ich konštrukcie – 34
  3. Percentá – 46
    Matematická gramotnosť – Čokoláda – 68
  4. Voľné rovnobežné premietanie – 70
  5. Telesá z kociek a kvádrov – 74
  6. Nový pomocník z matematiky 7 je odporúčaný MŠVVaŠ SR.
3. vydanie

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081206047 Počet strán: 80 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách