📚 Horúce knižné zľavy

Lexikón erbov šľachty na Slovensku III.- Oravská stolica

3. diel Lexikónu erbov slovenskej šľachty sa zaoberá textovým i obrazovým opisom šľachtických rodov v Oravskej župe....


🍎 Vypredané
34,00€

3. diel Lexikónu erbov slovenskej šľachty sa zaoberá textovým i obrazovým opisom šľachtických rodov v Oravskej župe. Nadväzuje na predchádzajúce diely, v ktorých sú spracované šľachtické rody, žijúce v Trenčianskej a Liptovskej stolici. Autori, renomovaní heraldici a geneaológovia v spolupráci s odbornými supervízormi, vedecky korektne podrobne spracovali historické fakty života jednotlivých rodov, ktorých rodinný i profesionálny charakter sa odráža aj v ich erboch, špičkovo prekreslených jedným z našich najvýznamnejších heraldických výtvarníkov ak. mal. Ladislavom Čisárikom. Kniha objavuje mnoho doteraz neobjavených, resp. neznámych zemianskych rodov Oravy, ktoré vinou spoločenskej nepriazne nedávnej minulosti upadli do nemilosti a tak aj historickej nevedomosti. Zaujímavosťou tohto dielu je reprodukcia zachovanej fotodokumentácie! Vydaním tohto diela sa autori i vydavatelia usilujú o prezentáciu Oravskej župy ako kultúrnej spoločnosti, ktorá vždy vytvárala i bude vytvárať pevný základ slovenskej kultúry, na ktorej odkaze sa dá stavať i kultúra súčasná.3. diel lexikónu je časťou dlhodobého niekoľkozväzkového projektu vydavateľstva, ktorý začal vychádzať v roku 2002 a vzľadom na dlhodobé štúdium materiálu bude pokračovať niekoľko najjbližších rokov.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2007 Rozmer: 210×270 mm ISBN: 8088700692 Počet strán: 192 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách