👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Živnostenské právo a právo ochrany spotrebiteľa

Živnostenské právo a právo ochrany spotrebiteľa úzko súvisia (živnostenský zákon sa priamo odvoláva na zákon o ochrane...

Epos (2007)

🍎 Vypredané
7,93€

Živnostenské právo a právo ochrany spotrebiteľa úzko súvisia (živnostenský zákon sa priamo odvoláva na zákon o ochrane spotrebiteľa napríklad v § 29 a 30), preto sme sa rozhodli pripraviť spoločnú súbornú príručku.
I keď zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní je pravdepodobne najčastejšie novelizovaným zákonom v našom právnom poriadku, zákon č. 358/2007 Z.z. je čo do rozsiahlosti a významu len tre?ou „veľkou novelou živnostenského zákona“. Od prvého októbra 2007 sa vytvorí sie? jednotných kontaktných miest, na ktorých podnikateľ bez zbytočnej straty času vybaví všetky povinnosti, ktoré mu v súvislosti s podnikaním vzniknú, vrátane registračnej a oznamovacej povinnosti voči daňovému úradu alebo zdravotnej pois?ovni. Operatívne sme spracovali úplné znenie živnostenského zákona (za každým novelizovaným ustanovením sme pre porovnanie v rámiku publikovali pôvodné znenie) a spolu s dôvodovou správou, vykonávacími a súvisiacimi predpismi ho zaradili do prvej časti príručky nazvanej „Živnostenské právo. Význam, ktorý ochrane spotrebiteľa prikladá Európska únia, zákonite vyústil do prijatia nového zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ktorý sme spolu s dôvodovou správou a súvisiacimi zákonmi (v úplnom znení) zaradili do druhej časti príručky nazvanej „Právo ochrany spotrebiteľa“.
Táto publikácia nie je určená len pre podnikateľov, manažérov, právnikov a študentov, ale v podstate pre každého občana v pozícii spotrebiteľa a zároveň potenciálneho podnikateľa.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2007 Rozmer: 145×205 mm ISBN: 8080577292 Počet strán: 255 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách