🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Španělština

konverzace nejen pro střední a jazykové školy


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,17€
Zľava 7%
11,32€

Konverzace španělštiny je určena pro výuku konverzace
nejen na středních a jazykových školách. Učebnice je
koncipována jako doplňkový materiál při systematické
výuce; velmi efektivně poslouží pro přípravu na
maturitní zkoušku nebo jako výchozí materiál při
přípravě vysokoškolských studentů různých oborů na
obecnou zkoušku z cizího jazyka či výjezdu do
španělsky mluvící země v rámci stipendií. Studentům je
poskytována prakticky zaměřená učebnice, která má
přispět k rozšíření a shrnutí slovní zásoby na základě
témat každodenního života. Slovní zásoba vychází ze
současné mluvy převážně ve Španělsku.
Cílem bylo zahrnout do slovní zásoby také výrazy, které
v jiných učebnicích španělštiny chybějí a přitom jsou
pro pobyt ve španělsky mluvících zemích nezbytné. Učebnice obsahuje 15 lekcí neboli
tématických jednotek. Každá lekce je rozdělena do sedmi částí, kde část A obsahuje slovní
zásobu s českým překladem, část B tvoří rozhovor převážně v hovorové španělštině se
slovníčkem pod textem, v části C je krátký text, který byl ponechán v originální formě a
pochází ze španělského tisku, časopisů, informačních brožurek nebo podobných materiálů.
Texty se týkají probíraných konverzačních témat a mají za úkol inspirovat studenty k
diskuzím, promluvám a komunikaci. Otázky a úkoly, vztahující se k tématu celé dané lekce v
části D, jsou zaměřeny na procvičování mluveného projevu. Aktivity jsou formulovány tak,
aby mohl student pracovat sám, ve dvojici či ve skupině. V části D se učitel či student může
inspirovat pro další konverzační aktivity. Součástí oddílu D je také práce s fotografiemi. Část
E je věnována pochopení složitějšího textu a rozšíření slovní zásoby o specifické termíny
dané oblasti. Zde se předpokládá, že student bude pracovat se slovníkem, popřípadě využije
rady vyučujícího. Stejně jako texty v části C, jsou texty v části E originální, pocházející ze
španělských zdrojů.
Učebnice obsahuje také poslechové části F, ke kterým se vážou otázky pro pochopení a
porozumění slyšeného textu.
Každá lekce obsahuje originální fotografie ze španělsky mluvících zemí a seznamuje tak
studenty s jejich s kulturou a životem.
Na konci učebnice se nachází přepis nahrávek se správnými odpověďmi na otázky a úkoly z
části F a slovníček použitých výrazů.

Jazyk: český, španielsky Rok vydania: 2010 ISBN: 9788090446519 Rozmer: 166×242 mm Počet strán: 160 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách