🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Kniha Školský zákon – vyhlášky po novelách -

Školský zákon – vyhlášky po novelách

Zákony do vrecka


🍌 Odosielame o 6 dní.
3,00€
Zľava 7%
2,79€

Novela školského zákona reaguje na nutnosť aplikovať zákon o e-Governmente v podmienkach základných škôl a stredných škôl. V súvislosti s povinnosťami riaditeľov základných škôl a stredných škôl ako orgánov verejnej moci vykonávať verejnú moc elektronicky sa tak upravujú príslušné ustanovenia školského zákona. S účinnosťou od 1. augusta 2018 je možné pedagogickú dokumentáciu, ktorou je triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list žiaka, osobný spis dieťaťa, denník evidencie odborného výcviku, denný záznam školského zariadenia, denník výchovnej skupiny viesť ako elektronické dokumenty, ktoré budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Obsah:
- Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
- Vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
- Vyhláška o školskej inšpekcii
- Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
- Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- Zákon o ochrane nefajčiarov
- Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: neuvedený ISBN: 9788081620447 Počet strán: 280 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách