❄️Veľké knižné upratovanie!

Chémia 8 pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica)


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€

Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Obsahuje dva farebne odlíšené tematické celky Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeniny. Na konci každej z nich sa nachádza dvojstrana s dôležitými poznatkami.

Návody na pozorovania a skúmania, ktoré sú doplnené fotografiami, umožňujú žiakom spoznávať a overovať vlastnosti vybraných prvkov a zlúčenín. Učivo dopĺňajú rozširujúce informácie a námety na získavanie nových informácií a hľadanie súvislostí. Obsah je podporený obrazovým materiálom, schémami a tabuľkami, ako aj veľkou periodickou tabuľkou prvkov na konci učebnice.

Úlohy na konci každej kapitoly umožňujú upevniť si a overiť získané vedomosti. Orientáciu v učebnici podporujú jednotlivé grafické prvky, obsah učebnice aj register na jej konci.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 ISBN: 9788080914899 Rozmer: 210×295 mm Počet strán: 96 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách