Kniha Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018 -

Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018

Epos (2018)

🍎 Vypredané
12,00€

Príručka pre účtovanie podnikateľov

Vydavateľstvo EPOS každý rok spracováva aktuálne znenie opatrení MF SR upravujúcich jednoduché účtovníctvo podnikateľov (opatrenie upravujúce postupy účtovania a podrobnosti o účtovnej závierke pre podnikateľov účtujúcich v sústave JÚ, opatrenie o prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy JÚ (a naopak), opatrenie o prechode z evidencie vedenej na účely paušálnej dane do sústavy JÚ). Spolu s nadväzujúcimi usmerneniami a pokynmi Daňového riaditeľstva SR tvoria prvú časť publikácie Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018.

Keďže jednoduché účtovníctvo podnikateľov je výrazne daňovo orientované, je súčasťou publikácie Jednoduché účtovníctvo podnikateľov pre rok 2018 aj zákon o dani z príjmov, ktorý bol koncom roka 2017 zásadne novelizovaný, preto v príručke zverejňujeme aj aktualizovanú dôvodovú správu k novele.


Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788056202210 Počet strán: 544 Väzba: brožovaná