🔥Horúca správa: Nový prípad Dominika Dána v predpredaji!

Kniha Dejepis pre 8. ročník základnej školy -

Dejepis pre 8. ročník základnej školy

a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Matica slovenská (2018)

🍎 Vypredané
3,50€
Zľava 7%
3,26€

Táto učebnica dejepisu približuje učivo v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. jej súčasťou sú však aj kapitoly nad rámec učebného štandardu (Cárske Rusko, Zasľúbená zem - Amerika). Štyri tematické celky sú doplnené dvomi zhrňujúcimi kapitolami. Okrem hlavného výkladového textu učebnica obsahuje ukážky z odbornej literatúry, historických prameňov a obrazový materiál. Stretnete sa v nej aj s historickými karikatúrami, ktoré dokresľujú kolorit danej doby a sú zaujímavým zdrojom historického poznania. Pracovnú časť predstavujú úlohy na upevnenie a prehĺbenie učiva, analýzu prameňov či problémové otázky, tvorivé úlohy, miniprojekty.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081150432 Počet strán: 96 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách