Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Kniha Zákonník práce a jeho novelizácie (Robert Schronk) - Robert Schronk

Zákonník práce a jeho novelizácie (Robert Schronk)


🍌 Odosielame o 3 dni.
⛄️ Do Vianoc: NIE
7,90€
Zľava 7%
7,35€

Autor sa v na prvý pohľad útlej, ale obsahom bohatej, publikácii venuje predovšetkým platnému Zákonníku práce, ktorý od jeho prijatia prešiel mnohými zmenami. Poukazuje na „dynamiku legislatívnej činnosti“ a v jej rámci na „spoluprácu“ sociálnych partnerov. Publikáciou sa vinie nosná myšlienka ochrannej funkcie pracovného práva pri súčasnom zdôrazňovaní potreby vyváženosti postavenia a záujmov obidvoch účastníkov pracovnoprávneho vzťahu. Osobitným predmetom pozornosti autora je však kvalita právnej úpravy, jej systematika, čistota a jednoznačnosť právnického jazyka, používané pojmy a ich vymedzenie, dikcia a logická nadväznosť jednotlivých ustanovení. Tieto skutočnosti, nepochybne, významne ovplyvňujú praktickú aplikáciu právnej úpravy, ako aj rozhodovaciu činnosť súdov. Osobitnou otázkou, ktorej sa autor venuje, je tiež súlad ustanovení Zákonníka práce s normotvorbou Európskej únie. Autor uvažuje o ďalšom osude Zákonníka práce a predpokladá, že ho bude potrebné podrobiť podrobnej odbornej analýze a následne komplexnej novelizácii, prípadne prijať celkom nový Zákonník práce.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788081730597 Počet strán: 96 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách