Gorila je tu stále pre teba! Expresné doručenie na druhý deň už od 2,97€

Kniha Matematika pre druhákov (aitec offline) (Miroslav Belic, Jana Striežovská) - Miroslav Belic, Jana Striežovská

Matematika pre druhákov (aitec offline) (Miroslav Belic, Jana Striežovská)

Matematika pre druhákov (1. a 2. časť), zbierka úloh z matematiky pre druhákov


🍎 Vypredané
36,00€

aitec offline k Matematike pre druhákov je produkt metodickej podpory nezávislý od internetového pripojenia. NOVINKA medzi diskami prináša multimediálne prezentácie obľúbené medzi učiteľmi, zároveň však ponúka množstvo ďalších výhod a funkcií vhodných pri príprave na vyučovanie a aj priamo počas neho.

CD je vhodné pre všetky operačné systémy Windows a obsahuje inštalačný disk s navigačným programom. Licencia je pre jedného používateľa, s možnosťou použitia na dva počítače a je časovo obmedzená na jeden školský rok.

aitec offline k Matematike pre druhákov ponúka elektronické listovanie titulmi zo série Matematika pre druhákov:

 • Matematika pre druhákov, učebnica,
 • Matematika pre druhákov, 1. časť,
 • Matematika pre druhákov, 2. časť,
 • Zbierka úloh z matematiky pre druhákov.
Učebné a metodické materiály priradené k súvisiacemu učivu:
 • tituly zo série: Matematika pre druhákov, učebnica, Matematika pre druhákov, 1. časť, Matematika pre druhákov, 2. časť, Zbierka úloh z matematiky pre druhákov.
 • vzorové riešenia,
 • návrh príprav,
 • obrazové prílohy určené na kopírovanie.
Bonusové metodické a didaktické materiály dostupné len na aitec offline priradené k súvisiacemu učivu:
 • multimediálne prezentácie,
 • námety na diferenciáciu úloh podľa matematickej zdatnosti žiakov v triede – zjednodušenie alebo skomplikovanie práce so stranou,
 • prílohy na kopírovanie,
 • motivačné hádanky zamerané na didaktické javy preberané na stranách a na opakovanie.

Obsahuje aj priestor na vlastné metodické poznámky, jednoducho prenosné prostredníctvom USB a nástroj na zvýrazňovanie a kreslenie vhodný pri použití disku na interaktívnej alebo bielej tabuli.

Ponúka prezentácie s rozširujúcim učivom, úlohami a kopírovateľné prílohy. Prezentácie sú vhodné na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora a plne korešpondujú s preberaným učivom.


Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018

Zaradené v kategóriách