Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Podnikanie pre stredné odborné školy (Monika Krošláková, Jozef Orgonáš, Barbora - Monika Krošláková, Jozef Orgonáš, Barbora Paholková,  Helena Strážovská, Elena Šúbertová

Podnikanie pre stredné odborné školy (Monika Krošláková, Jozef Orgonáš, Barbora


🍌 Odosielame o 7 dní.
15,00€
Zľava 17%
12,45€

Koncepcia učebnice vychádza z aktuálnych spoločenských a odborných požiadaviek na podnikateľské vzdelávanie v odbornej príprave žiakov stredných škôl pre trh práce, ktoré sú deklarované nielen v Štátnych vzdelávacích programoch určených pre stredné školy, ale aj v Národnom štandarde finančnej gramotnosti

Učebnica spracúva problematiku podnikania s prihliadnutím na všetky aspekty vymedzenej problematiky:

 • podporuje rozvíjanie ekonomického a podnikateľského myslenia,
 • zohľadňuje najnovšiu legislatívu, ktorá determinuje podnikateľskú aktivitu subjektov,
 • poskytuje množstvo aktuálnych a praktických poznatkov pri príprave žiakov na štart podnikateľskej činnosti,
 • umožňuje aplikovať teoretické poznatky pri tvorbe vlastných podnikateľských zámerov a podnikateľských plánov,
 • podporuje dosahovanie cieľov, obsahových a výkonových štandardov definovaných v Štátnych vzdelávacích programoch schválených pre učebné a študijné odbory na stredných školách pre oblasť ekonomického a podnikateľského vzdelávania.

Učebnica tiež obsahuje:

 • podrobne spracovaný vzorový podnikateľský plán,
 • množstvo tabuliek, grafov a schém,
 • sumár najčastejšie používaných pomerových ukazovateľov finančnej analýzy,
 • tipy, ako sa vyvarovať najčastejších chýb pri tvorbe podnikateľských plánov,
 • zoznam bežne používaných skratiek v oblasti podnikania,
 • príklady, tipy, otázky a úlohy do diskusie.

Učebnica Podnikanie pre stredné odborné školy je jedinou aktuálnou učebnicou zameranou na rozvíjanie podnikateľského myslenia žiakov.


Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 210×295 mm ISBN: 9788080914721 Počet strán: 112 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách