Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Medzinárodná politika, medzinárodné vzťahy (Drahomíra Ondrová) - Drahomíra Ondrová

Medzinárodná politika, medzinárodné vzťahy (Drahomíra Ondrová)

Vybrané problémy


🍌 Odosielame o 3 dni.
12,85€
Zľava 7%
11,95€

Vychádzajúc z hlavnej myšlienky základného cieľa kurzu Medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach, ktorý je zaradený do študijného plánu fakulty, ako výberový jednosemestrálny povinne voliteľný predmet, je hlavným účelom predkladaných učebných textov napĺňať požiadavky učebnej pomôcky pri príprave študentov na seminárne cvičenia a skúšku, a to pre študentov magisterského štúdia dennej aj externej formy. Svojím obsahom má charakter nadstavbového predmetu, ktorý nadväzuje na predchádzajúce štúdium politologických predmetov tejto fakulty, v celkovej výmere vyučovacích hodín; dvojhodinová prednáška a jednohodinové seminárne cvičenie. Zároveň, učebné texty poskytujú aj primárny východiskový a informačný materiál pre potreby spracovávania diplomových a rigoróznych prác z oblasti medzinárodnej politiky a medzinárodných vzťahov. Okrem zabezpečenia nevyhnutnej učebnej pomôcky, hlavný cieľ prvého vydania Medzinárodná politika, medzinárodné vzťahy (vybrané problémy) spočíva v snahe podať študentom a doktorandom základnú orientáciu v danej problematike, a to tak v pojmovej oblasti, ako aj v teoretickej. V neposlednom rade je to aj ambícia motivovať záujem študentov a rozširovať ich vedomostí z oblasti medzinárodnej politiky a medzinárodných vzťahov.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2013 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788070979952 Počet strán: 170 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách