Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Krajina Hudba a jej obyvatelia II. (Gabriela Badinová) - Gabriela Badinová

Krajina Hudba a jej obyvatelia II. (Gabriela Badinová)


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
Zľava 7%
13,49€

Tvorivá kniha hudobnej náuky Krajina Hudba a jej obyvatelia II. je určená pre 6 až 8-ročné deti, navštevujúce 2. ročník prípravného štúdia na ZUŠ, alebo aj 1. ročník 1B časti.

Kniha nadväzuje na prvý diel Krajina Hudba a jej obyvatelia a tvorí ju 33 ucelených lekcií – hodín hudobnej náuky. Lekcie sú postavené tak, aby každá predstavovala pre dieťa aj pre učiteľa plnohodnotnú vyučovaciu hodinu s opakujúcim sa sledom cvičení zo 6 oblastí: 1. intonačné cvičenie, 2. sluchové cvičenie, 3. nová látka, 4. rytmické úlohy, 5. čítanie nôt, 6. hra.

Každé cvičenie má hravú formu, alebo je ilustrované v obrázkovej podobe. Kniha využíva vymaľovávanie nôt tak, ako ho uviedol 1. diel Krajiny Hudby. Obsahuje rozprávky, piesne aj básne súvisiace s preberanou novou látkou. Prináša aj námet na počúvanie hudby v spojitosti s predstavovaním dychových nástrojov. Každá úloha, hra a cvičenie má krátke vysvetľujúce pokyny.

Na začiatku knihy sú umiestnené metodické pokyny pre učiteľa a v závere je notová príloha piesní, ktoré sú zoradené abecedne a majú akordické značky pre sprievodnú hru.

Rozsah učiva je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre prípravné štúdium typu A s presahom do 1. roč. 1B. časti, môžete teda s knihou pracovať vyše roka.

Kniha je odporučená Ministerstvom školstva SR a má pridelenú odporúčaciu doložku.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2017 Rozmer: 210×275 mm ISBN: 9788089875054 Počet strán: 96 Väzba: špirálová

Zaradené v kategóriách