Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Kniha Podnikový controlling (Oľga Poniščiaková) - Oľga Poniščiaková

Podnikový controlling (Oľga Poniščiaková)


🍌 Odosielame o 6 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
16,90€
Zľava 2%
16,60€

Učebnica Podnikový controlling oboznamuje čitateľov s históriou, vývojom, základnou charaktreristikou a poslaním controllingu v podmienkach Slovenskej republiky v súčasnosti. Získané poznatky si môžu precvičiť a osvojiť v cvičebnici praktických aplikácií, zameraných najmä na oblasť hodnotvorných veličín, prioritne nákladov a výnosov a ich riadenie na báze controllingu.

Podnikový controlling nadväzuje na vedomosti študentov získané počas štúdia predovšetkým v oblasti finančného účtovníctva, manažment podniku a ekonomiky. Oboznámia sa tak s nárokmi na výkon všetkých podnikových funkcií s dôrazom na poznanie ekonomického a finančného riadenia.

Učebnicu môžu využiť pri svojom štúdiu predovšetkým študenti v odbore ekonomika a manažment podniku na Katedre ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite v Žiline, rovnako však aj všetci tí, ktorí majú záujem o controlling a získané teoretické poznatky a vedomosti si chcú doplniť.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2017 Rozmer: 170×240 mm ISBN: 9788055413204 Počet strán: 219 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách