Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Životný náboj (Brendon Burchard) [SK] - Brendon Burchard

Životný náboj (Brendon Burchard) [SK]


🍎 Vypredané
9,99€

Praktický návod, ako sa nabiť energiou a chuťou žiť

Bola tmavá, vlhká karibská noc, keď sa krvácajúci Brendon Burchard vytackal z havarovaného auta. V tú noc dostal lekciu zo svojej smrteľnosti. Zistil, že na konci cesty sa všetci raz budeme pýtať: “Žil som vôbec? Miloval som? Ovplyvnil som niekoho život? Znamenal som pre niekoho niečo?”

Keď tieto otázky dostihli Brendona, rozhodol sa, že ak sa uzdraví, bude žiť naplno a pomôže miliónom ľudí, aby boli aktívnejší a prežili naplnený život. V nasledujúcich rokoch pozoroval svoje okolie, aj život vo vzdialených krajinách, kde prednášal, a zistil, že emocionálna energia sveta sa znižuje, ľudia sú vystresovaní, nespokojní a chcú od života viac. Napriek tomu, že väčšina z nich má všetko, čo “potrebuje” na to, aby bola šťastná, ľudia iba zriedkakedy pocítia takú úroveň vzrušenia, angažovanosti a uspokojenia, akú si zaslúžia. Brendon Burchard preto vo svojej knihe Životný náboj ponúka spôsob, podľa neho jedinú účinnú cestu, ako tento stav zmeniť. Ide o desať krokov aktivácie energiou nabitého a skutočne prežívaného života.

Ukážka textu z knihy


VON Z TEMNOTY

V p riebehu ostatných pätnást i c h rokov som mohol ako študent
a kouč v oblasti vysokej výkonnosti pozorovať dramatické zmeny,
ktoré môžu ľudia urobiť vo svojom každodennom živote, keď sa rozhodnú
vystúpiť zo sivej prostrednosti svojej nenaplnenej existencie.
Videl som aj to, ako si ľudia, ktorí už mali šťastný život, posilnili radosť
a spokojnosť na úroveň, o ktorej dovtedy iba snívali. Bez ohľadu
na to, aká je vaša situácia, bude prínosné, ak si skôr či neskôr urobíte
obraz o tom, aký život žijete a ktoré črty vašej osobnosti vás priviedli
k takémuto životu. Toto majte na pamäti, keď začnete skúmať tri
veľmi odlišné spôsoby života.

Tri spôsoby života

Život naplnený životným nábojom sa veľmi líši od života, aký vedie
väčšina ľudí. Nie je to preto, žeby bol nedosiahnuteľný, ale skôr
preto, lebo ľudia zriedka rozmýšľajú o svojej energii a zapojení sa
do života z dlhodobého hľadiska – teda o tom, čo budeme nazývať
„úrovňou životného náboja“. Strategicky si ju neriadia, nerozmýšľajú
o svojich životoch takýmto spôsobom, pretože väčšina z nich sa
snaží nazbierať dostatok energie, aby zvládli svoje rušné, vyčerpávajúce
dni. Trmácajú sa od jedného týždňa k druhému, len sa
snažia dožiť sa víkendu, kedy sa budú môcť zvaliť na gauč alebo
robiť niečo, čo naozaj chcú. Často nechápu, že zaneprázdnenosť im
skresľuje pohľad na to, čo je reálne alebo možné. Keď nevidíte ďalej,
ako za svoj denný plán, len ťažko uvidíte celý obraz o tom, kým ste
sa stali a kam smerujete.
Niekedy je dobré zastaviť sa uprostred všetkého toho bláznovstva,
zdvihnúť hlavu od práce alebo obrazovky počítača a spýtať
sa seba samých na celkový pocit a kvalitu svojho života. Mali by
sme vyhodnotiť úroveň svojho životného náboja a položiť si otázku,
či nás skutočne nadchýnajú naša súčasnosť a vyhliadka na našu
budúcnosť.
Cítiť sa plný životného náboja znamená cítiť spolupatričnosť, aktivitu,
nadšenie. Som presvedčený, že po tom túži každý. Naše hladiny
energie majú dve vlastnosti: kvalitu a intenzitu. Kvalita emočného
náboja, ktorý v živote máme, môže byť pozitívna alebo negatívna
a jeho intenzita môže byť nízka (sotva počuteľná) alebo vysoká
(spustená na plnú silu). Takže v ideálnom prípade by sme všetci mali
mať svoj životný náboj primerane intenzívny a pozitívny. Máte ho
však? Sú kvalita a intenzita náboja, ktorý pociťujete každý deň svojho
života, skutočne také, ako by ste chceli zažiť? Má náboj, ktorý
vydávate v práci, takú kvalitu a intenzitu, aby inšpiroval vás a vašich
spolupracovníkov? Vyjadrujú intenzita a kvalita náboja, ktorý poskytujete
svojej partnerke/svojmu partnerovi, deťom, dostatočne váš
obdiv a vašu lásku, ktorú k nim cítite?
Po pätnástich rokoch štúdia správania sa ľudí som dospel k poznatku,
že ľudia zvyknú žiť jedným z troch typov života. Vy dnes tiež
žijete jedným z týchto typov a môžete sa rozhodnúť, či ho budete
udržiavať taký, aký je, alebo ho budete ďalej rozvíjať, alebo ho úplne
zmeníte. Prejdime si všetky tri cesty, aby sme vedeli lepšie odlíšiť
plný život, život s vnútorným nábojom, od iných typov života. Potom
sa budeme venovať tomu, ako ho vybudovať.

Ži vot v kl ietke
Mnohí ľudia prežívajú život obmedzený klietkou minulosti alebo
očakávaniami druhých. Nikdy sa neodvážili skúsiť niečo neznáme
alebo zrušiť hranice, ktoré si postavili sami alebo im ich postavili
iní. Pretože dovolili iným ľuďom alebo minulosti, aby určili to, kým
sú, ich identita je uzavretá v tesnej skrinke presvedčení o tom, čo je
pre nich možné. Preto sú ich životné skúsenosti a každodenné myšlienky,
pocity a správanie obmedzené. Vo všeobecnosti sa cítia byť
pripútaní k miestu, kde sú, zviazaní zážitkami, ktoré nikdy nedokázali
prekonať, riadení včerajšími výsledkami, vystrašení, že by mohli
sklamať svojich pánov – pánov, ktorí existujú možno len v ich mysli.
Často majú pocit, že svet ich prinútil k istému spôsobu existencie
a nedovolí im uniknúť – pripútava ich k falošným alebo nesprávnym
očakávaniam, predpokladom a nálepkám.
Od narodenia nás metódou biča a cukru nútia robiť to, čo chcú
od nás iní. Naši „manipulátori“ alebo opatrovatelia chcú, aby sme
svetu predstavili určitý výzor alebo identitu. Niekedy nám sľubujú
odmenu lásky a akceptácie, ak sa budeme správať tak, ako chcú oni.
Inokedy sú však tvrdší. Konečný výsledok je nevyhnutne ten, že naše
správanie a želania prispôsobujeme tak, aby nás okolie odmenilo. Po
určitom čase sa táto skutočnosť stane pre nás prijateľná a stane sa
naším bežným spôsobom života. Pokiaľ sa nám dostávajú pozornosť,
starostlivosť a odmena, život v klietke má niečo do seba.
Takto sa cítila Moriah, moja niekdajšia klientka – chytená v pasci
pre svoju túžbu získať ocenenie a lásku druhých. Keď som s ňou začal
pracovať, stále sa sťažovala: „Nikto mi nerozumie, nikto mi nedáva
šancu – som väzňom toho, čo chcú iní a čo si o mne myslia.“ Napriek
tomu sa však nikdy neodvážila zdvihnúť hlavu a vyjadriť svoju
osobnosť alebo vysloviť, čo chce od života. Chodila do školy, ktorú
jej vybrali rodičia, nastúpila do zamestnania, o ktorom jej priatelia
usúdili, že je pre ňu vhodné, a presťahovala sa do mesta, v ktorom
chcel vždy žiť jej partner (a ktoré ona tajne nenávidela). Pohybovala
sa, hovorila a konala tak, ako si myslela, že to jej priatelia od nej
očakávajú, a nikdy sa neodvažovala odkloniť sa od rutiny, pretože
sa obávala neúspechu a odsúdenia druhými. Celý jej život odrážal
želania iných ľudí a ona nebola nikdy dosť silná na to, aby sa pozrela
do zrkadla a spýtala sa, čo naozaj chce.
To je uväznený, poslušný život. V určitom momente sme všetci
zažili jeho dusivý tlak. Cítili sme sa uzamknutí, kontrolovaní, neschopní
dostať sa von. Nie každému z nás sa podarilo vyslobodiť sa
a je smutné, že niektorým sa to ani nikdy nepodarí.
Sú len dva spôsoby, ako sa dostať z klietky von. Prvý spôsob je, keď
život túto klietku šťastnou náhodou alebo riadením osudu prevráti,
rozbije našu pohodlnú existenciu a klietku natrvalo otvorí. Druhý
spôsob, ako sa vyslobodiť z klietky, je vedomé úsilie, to si však
vyžaduje nesmiernu osobnú snahu. Podarí sa nám to vtedy, keď sa
konečne odhodláme opustiť svoju existenciu obmedzovanú strachom
a názormi iných ľudí a uvedomíme si, že život môže znamenať viac,
ako byť stlačení v klietke želaní iných. Stačí, aby sme urobili jedinú
vec, ktorá doteraz každému pomohla vytvoriť si iný osud: vedome si
vyberme nový sebaobraz a nový život a usilujme sa uskutočniť ho tak,
že svoje myšlienky a správanie trvalo zameriame týmto smerom.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2013 Rozmer: neuvedený Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách