Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Kniha Nový Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (zošit pre študenta) (Milada Caltíková - Milada Caltíková,

Nový Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (zošit pre študenta) (Milada Caltíková

2. časť


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
3,65€
Zľava 7%
3,39€

Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. s dvomi alebo žiadnym riešením.
Spája jazykové prostriedky - fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax s praktickou a efektívnou komunikáciou - štylistikou.

Novinkou je dôsledná príprava na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu a rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky... Predostiera projekty v rôznych kontextoch na precvičenie učebného obsahu i kompetencií.

Obsahuje úlohy:

  • na prácu s textom a porozumenie textu (súvislého, nesúvislého aj ikonického) na viacerých úrovniach: reprodukcia, vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, porovnávanie, ale aj tvorba a hodnotenie, navrhnutie riešenia a posudzovanie;
  • v
  • kladúce dôraz na argumentáciu;
  • zohľadňujúce psychomotorickú a afektívnu doménu;
  • podporujúce prácu s externými zdrojmi;
  • na korigovanie nevhodných podôb slohových útvarov;
  • na rutinné precvičovanie komunikačných zručností (pravopis, typografia, gramatika, argumentácia, štylistika);
  • otvorené a uzavreté;
  • bez riešení i s riešením zohľadňujúcim komunikačnú situáciu;
  • v otestujte sa po každom tematickom celku pripravuje žiaka na externú maturitu.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2017 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081205132 Počet strán: 80 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách