Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Antidiskriminačný zákon (Ondrej Matejka; Dagmara Friedmannová; Branislav Masár) - Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová, Branislav Masár

Antidiskriminačný zákon (Ondrej Matejka; Dagmara Friedmannová; Branislav Masár)

Komentár k antidiskriminačnému zákonu prináša čitateľovi možnosť bližšie sa oboznámiť s prierezovou právnou úpravou, ktorá v...


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,20€
Zľava 5%
6,84€

Komentár k antidiskriminačnému zákonu prináša čitateľovi možnosť bližšie sa oboznámiť s prierezovou právnou úpravou, ktorá v slovenskom právnom systéme upravuje humanitné princípy rovnakého zaobchádzania v súlade s právnou úpravou základných ľudských práv.


Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v právne vynútiteľnom normatívom imperatíve zákazu diskriminácie, ktorého nuansy sú vysvetlené v podobe komentára k jednotlivým právnym normám, a čitateľovi sa tak umožňuje hlbšie preniknúť do pochopenia podstaty legislatívnej ochrany aspektov každodenného bytia nielen jednotlivca, ale aj ochrany humanitného princípu zachovania ľudstva ako takého.


Práve v tom spočíva právna ochrana pri zaobchádzaní s každým ľudským jednotlivcom, normatívne pretavená do zákazu diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia atď.

Komentár k antidiskriminačnému zákonu má ambíciu veľmi podrobne a s dôrazom na detail komentovať jednotlivé zákonné ustanovenia. Autori komentára preskúmali dotknutú právu úpravu nielen odvetvia súkromného práva, ale aj právnu úpravu verejného práva, použili rôzne výkladové pravidlá výkladu jednotlivých zákonných ustanovení, aplikovali dostupnú známu judikatúru, národnú právnu úpravu komparovali s medzinárodnými právnymi úpravami, a to všetko za tým účelom, aby čitateľovi čo najlepšie vysvetlili komentovanú právnu úpravu.


Autori zároveň predkladajú čitateľovi odkazy na relevantné právne predpisy, ktoré s komentovaným ustanovením súvisia.


Komentár je určený tak širokej právnickej verejnosti, ako aj všetkým zamestnávateľom a zamestnancom.


Jazyk: slovenský Rok vydania: 2017 Rozmer: 147×211 mm ISBN: 9788081686412 Počet strán: 120 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách