Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Dejepis – Metodická príručka pre učiteľov dejepisu v 9.ročníku ZŠ (Dušan Ondruše - Dušan Ondrušek, Zuzana Fialová

Dejepis – Metodická príručka pre učiteľov dejepisu v 9.ročníku ZŠ (Dušan Ondruše

Metodická príručka pre učiteľov dejepisu v 9. ročníku ZŠ JEDINÁ SVOJHO DRUHU NA TRHU! Metodická príručka pre učiteľov...


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,00€
Zľava 7%
15,81€

Metodická príručka pre učiteľov dejepisu v 9. ročníku ZŠ

JEDINÁ SVOJHO DRUHU NA TRHU! Metodická príručka pre učiteľov dejepisu v 9. ročníku základnej školy. Prináša témy na diskusiu a námety na aktivity na prácu so žiakmi pre učiteľov dejepisu, ale aj etickej východy a občianskej náuky v základných školách aj na gymnáziu.

POPIS:
Predstavuje jedinečnú pomôcku pre učiteľa:
– prináša mu podporné texty a témy na diskusiu so žiakmi, príklady na činnosti/aktivity, úlohy pre žiakov,
– pomáha pri precvičovaní/upevňovaní učiva z dejepisu.
Metodická príručka pre učiteľov vznikla ako reakcia na zmenu rámcového učebného plánu pre ZŠ, kedy má byť od 1. septembra 2017 pridaná 1 hodina dejepisu v 9. ročníku v ZŠ, ktorá má byť zameraná na diskusiu (učiteľ - žiaci) najmä na témy: Demokracia, Tolerancia, Vlastenectvo, Sloboda, Anarchia, Dialóg, Riešenie konfliktov, Nacizmus, Komunizmus, Migrácia, Radikalizácia ...

Učiteľom sa tak do rúk dostáva pomôcka, ktorá na trhu už dlho absentovala.

Celkový zámer metodickej príručky je prispieť aj k úvahám o citlivých témach, ktoré sa týkajú každého z nás. Ako udržať a rozvíjať demokratické hodnoty, ako zabezpečiť prevenciu extrémizmu a radikalizácie mládeže, ako posilňovať toleranciu, odolnosť voči mediálnej manipulácii, ako mládež viesť k slobode a zodpovednosti.

K 12 základným témam, ktoré možno využiť počas 30 vyučovacích hodín, je v príručke opísaných 35 väčších praktických cvičení, každé pre rozsah jednej vyučovacej hodiny. Učiteľ si teda vyberá, ktoré z nich najlepšie zodpovedajú výchovnému cieľu, technickým možnostiam a potrebám žiakov. Nie je nutné dodržať poradie tém či jednotlivých učebných hodín v rámci každej témy. Poradie či počet použitých cvičení z každej témy je na rozhodnutí učiteľa.

Pri každom cvičení je vysvetlený postup s možnými modifikáciami, referencia k témam z dejepisu, presné inštrukcie a pracovné listy, ktoré sa nachádzajú aj v pracovnom zošite pre žiaka, ktorý nadväzuje na túto metodickú príručku. Cvičenia predpokladajú aktívny, participatívny prístup. Sú doplnkom ku klasickému vyučovaniu v súlade s učebnými plánmi. Nie sú postavené na klasickej prednáške a diktovaní faktov. Od učiteľa a žiakov sa očakáva tvorivosť a zaujatie. Cvičenia sú zostavené tak, aby si žiaci osvojovali poznatky a zručnosti hravou formou, vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách. V učení sa výrazne využívajú videá (žiaci sú alebo diskutujúcimi divákmi, alebo ich tvorcami), práca s fotografiami, hudbou, analýzou mediálnych textov. Rola učiteľa je tu skôr facilitačná.

OBSAH:
ÚVOD
1. Demokracia
1. Výhody a nevýhody demokracie
2. Kto môže zastávať funkciu
3. Demokratická škola

2. Tolerancia a otvorená spoločnosť
1. Iná kultúra – iné videnie sveta?
2.Tolerancia a netolerancia
3. Otvorená spoločnosť

3. Vlastenectvo
1. Na čo sme hrdí
2. Osobnosti Slovenska

4. Sloboda a zodpovednosť
1. Ľudská dôstojnosť ako zdroj práv
2. Sloboda jednotlivca a jej hranice
3. Väčšina a menšiny
4. Držitelia práv a nositelia povinností

5. Dialóg a kultúrna diskusia
1. Dialóg, konštruktívna a nekonštruktívna diskusia
2. Ako argumentovať?

6. Riešenie konfliktov v spoločnosti
1. Zdroje a možnosti riešenia konfliktov
2. Ako riešime konflikt v prípade iných hodnôt, iných potrieb?
3. Kedy je možné použiť násilie?

7. Obrana voči manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu
1. Ako rozpoznať falošnú správu médiách
2. Hoaxy a manipulácia
3. Komunikačná obrana a sociálne siete

8. Extrémizmus a radikalizácia mládeže
1. Kde v spoločnosti vzniká napätie?
2. Čo je extrémizmus, čo nie?
3. Ako sa mladí ľudia stávajú extrémistami?

9. Nacizmus a neonacizmus
1. Príčiny úspechu nacizmu v Nemecku
2. Nacizmus ako náboženstvo
3. Dva paralelné svety
4. Aký (ne)bol Slovenský štát

10. Komunizmus
1. Zločiny komunizmu
2. Dve tváre komunistickej totality na Slovensku
3. Reálny socializmus s humorom

11. Dobrovoľná skromnosť
1. Ako nás pohlcujú veci?
2. Chlieb náš každodenný

12. Migranti a utečenci
1. Migrácia a utečenectvo vo svete a na Slovensku
2. Problémy, s ktorými sa stretávajú utečenci aj cieľové krajiny
3. Čo prežívajú utečenci?

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2017 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081402838 Počet strán: 110 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách