Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Civilný mimosporový poriadok - Veľký komentár [SK] -

Civilný mimosporový poriadok - Veľký komentár [SK]

Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší...

C. H. Beck SK (2017)

🍌 Odosielame o 6 dní.
119,00€

Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto procesnom kódexe. Výklad je podávaný s dôrazom na základné a ustálené doktrinálne východiská, ale reflektuje aj vybrané prvé problémy aplikačnej praxe, s ktorými boli autori konfrontovaní na rôznych prednáškových fórach pre jednotlivé právnické profesie.Pridanou hodnotou výkladu je skutočnosť, že väčšina autorov komentára k mimosporovému poriadku sa podieľala na rekodifikácii civilného procesu a môže tak ozrejmiť zmysel a účel najmä procesných „novôt“, a to tak v rovine komplexnej, ako aj pri analýze jednotlivých procesných inštitútov.Súčasťou komentára je aktualizovaná literatúra, judikatúra, ako aj príloha – vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých.Komentár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcii, firemným právnikom, podnikateľom, organizáciám na ochranu spotrebiteľa, či študentom.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2017 Rozmer: 170×245 mm ISBN: 9788089603541 Počet strán: 1112 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách