🚚 Pozor! Poštovné ZADARMO na všetky objednávky Zásielkovne

Kniha Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (súbor - učebnica + pracovný zošit - Miroslav Belic, Janka Striežovská

Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (súbor - učebnica + pracovný zošit


🍌 Odosielame o 8 dní.
13,90€
Zľava 7%
12,93€

Súbor učebných materiálov pre žiaka: učebnica a pracovný zošit 1. a 2. časť, ktorý je pokračovaním novej série učebníc matematiky autorov Miroslava Belica a Janky Striežovskej.

Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ. Dva pracovné zošity určené na priamu prácu žiaka do zošita a učebnica s doplňujúcim a upevňujúcim obsahom ideovo nadväzujú na sériu Matematika 1 a Matematika 2.
Dielo rešpektuje moderné prístupy vo vyučovaní matematiky na Slovensku i v okolitých štátov. Žiaci si opakujú učivo nižších ročníkov, oboznamujú sa s princípom násobenia a delenia do 20 a spojov násobenia a delenia do 20. Neskôr si rozširujú predstavy o číselnom obore do 1 000, nakoniec do 10 000 a učia sa riešiť matematické úlohy, logické úlohy a matematické situácie spojené s praxou a reálnym životom. V geometrii sa oboznamujú so základmi presného rysovania a rysovania v štvorcovej sieti.
Súčasťou 1. časti pracovného zošita je aj príloha na vystrihovanie a počítanie. Dielo je spracované tak, aby vyhovovalo väčšine tried v Slovenskej republike (obsahuje úlohy pre matematicky zručnejších i úlohy na vyplnenie času, kým sa učiteľ venuje žiakom, ktorí potrebujú na osvojenie učiva viac času a podnetov).

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2017 Rozmer: 210×297 mm Počet strán: 80 + 80 + 96 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách