☀️Najväčšie letné 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Kniha Matematika pre tretiakov (pracovný zošit, 2. časť) - Miroslav Belic, Janka Striežovská

Matematika pre tretiakov (pracovný zošit, 2. časť)

Pracovný zošit (2. časť) zo súboru Matematika 3 obsahujúceho dva pracovné zošity a učebnicu. *Titul je súčasťou súboru...


🍌 Odosielame o 7 dní.
5,70€
Zľava 7%
5,30€

Pracovný zošit (2. časť) zo súboru Matematika 3 obsahujúceho dva pracovné zošity a učebnicu.
*Titul je súčasťou súboru učebných materiálov pre žiaka Matematika pre 3. ročník ZŠ autorov M. Belica – J. Striežovskej. Súbor zahŕňa: učebnicu, pracovný zošit 1. a 2. časť.
*Súbor učebných materiálov je pokračovaním novej série učebníc matematiky autorov M. Belica – J. Striežovskej. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ.
*Dva pracovné zošity určené na priamu prácu žiaka do zošita a učebnica s doplňujúcim a upevňujúcim obsahom ideovo nadväzujú na sériu Matematika 1 a Matematika 2.
*Dielo rešpektuje moderné prístupy vo vyučovaní matematiky na Slovensku i v okolitých štátov.
*Žiaci si opakujú učivo nižších ročníkov, oboznamujú sa s princípom násobenia a delenia do 20 a spojov násobenia a delenia do 20.
*V geometrii sa oboznamujú so základmi presného rysovania a rysovania v štvorcovej sieti.
*Dielo je spracované tak, aby vyhovovalo väčšine tried v Slovenskej republike (obsahuje úlohy pre matematicky zručnejších i úlohy na vyplnenie času, kým sa učiteľ venuje žiakom, ktorí potrebujú na osvojenie učiva viac času a podnetov).

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2017 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081461309 Počet strán: 80 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách