Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ (Zuzana Kováčová-Švecová, Martina Šimunčíková) - Zuzana Kováčová-Švecová,  Martina Šimunčíková

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ (Zuzana Kováčová-Švecová, Martina Šimunčíková)

Nácvičné a kontrolné diktáty s metodickými pokynmi pre učiteľa


🍌 Odosielame o 9 dní.
7,00€
Zľava 7%
6,51€

  • Odborno-metodická príručka pre učiteľa je vhodným doplnkom na výučbu spisovného jazyka v oblasti pravopisu na 1. stupni základných škôl a pomáha učiteľovi podporovať získavanie pravopisných zručností a návykov žiakov 1. a 2. ročníka.
  • Reaguje na potrebu učiteľov mať k dispozícii na jednom mieste súbor jazykových cvičení a diktátov.
  • Príručka prináša ponuku diktátov rôznych druhov na vyučovaní v 1. a 2. ročníku, návody na efektívne diktovanie diktátov v 1. a 2. ročníku a spôsoby opravy chýb v diktátoch.
  • Reaguje na potrebu učiteľov mať k dispozícii na jednom mieste súbor jazykových cvičení a diktátov zameraných na učivo prvého a druhého ročníka ZŠ.
  • Rešpektuje postupnosť písmen pri nácviku čítania a písania, jazykové zákonitosti a javy v takom poradí, ako sa vyučujú v jednotlivých ročníkoch.
  • Príručka Diktáty pre 1. a 2. ročník je v súlade s požiadavkami kontrolných diktátov podľa iŠVP.
  • Nachádzajú sa v nej nácvičné a kontrolné diktáty podľa koncepcie HUPSOVHO šlabikára, podľa koncepcie Šlabikára LIPKA® a pre 2. ročník podľa požiadaviek iŠVP.
  • V diktátoch sa bez upozornenia nevyskytuje pravopisný jav, ktorý nebol preberaný, v návrhoch na kontrolné diktáty je použité pravidlo o zmysluplnosti diktovaných viet.
  • V texte diktátu je farebne zvýraznený precvičovaný pravopisný jav. Vety v diktátoch sú rozdelené na časti a naznačujú tak miesta, kde je potrebné robiť pri diktovaní prestávky.
  • Odborno-metodická príručka obsahuje prehľad najčastejších chýb žiakov pri precvičovaní a opakovaní pravopisných pravidiel v diktátoch, návody na odstránenie chýb žiakov v diktátoch, samostatné a správne používanie pravopisných pravidiel v písomnom prejave žiakov. Okrem toho na stránkach sú aj metodické poznámky k vybraným diktátom a priestor na vlastné poznámky ku konkrétnym diktátom.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2017 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081461330 Počet strán: 64 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách