Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha UZZ 4/2017 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii -

UZZ 4/2017 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

podľa právneho stavu k 25. 1. 2017 (Úplne znenia zákonov 4/2017) Úplné znenie zákona č. 7/2005 Z. z. O KONKURZE A...


🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,82€
Zľava 7%
3,55€

podľa právneho stavu k 25. 1. 2017 (Úplne znenia zákonov 4/2017)
Úplné znenie zákona
č. 7/2005 Z. z.
O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII

Po zmene zákonom č. 91/2016 Z. z.:
*Nový § 107b zavádzaOsobitné ustanovenia o trestnom konaní proti právnickej osobe počas konkurzu.

Po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z.:
*Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

Po zmene zákonom č. 291/2016 Z. z.:
*Zmena zavádza legislatívno-technickú úpravu a spresnenie textu zákona v súvislosti s prednostným postavením pohľadávok z chránených vkladov s cieľom zosúladiť ustanovenia so smernicou Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov.

Po zmene zákonom č. 315/2016 Z. z.:
*Rozširuje definičné vymedzenie spriaznenej osoby, ktorou bude aj ten veriteľ, ktorý si prihlasuje pohľadávku vo výške nad 1 milión eur voči dlžníkovi, ktorý je partnerom verejného sektora alebo ním bol v posledných piatich rokoch pred vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie. Právna úprava sa nevzťahuje na orgány verejnej správy.

Po zmene zákonom č. 377/2016 Z. z.:
*Osobný bankrot bude dostupnejší vďaka podstatne nižším nákladom potrebným na začatie konania o oddlžení.
*Určité pohľadávky (tzv. nedotknuteľné) bude musieť dlžník splácať aj po oddlžení – napríklad pohľadávky
maloletého dieťaťa na výživné, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví.
*Dlžník – fyzická osoba sa bude môcť zbaviť dlhov buď konkurzom, alebo prostredníctvom splátkového kalendára.
*Domáhať sa zbavenia dlhov jedným z uvedených spôsobov bude môcť dlžník iba raz za 10 rokov.
*Ak dlžník nebude disponovať potrebnou sumou, trovy mu môže poskytnúť Centrum právnej pomoci.
*Výber správcov v reštrukturalizácii bude náhodný, čím by sa mali pretrhnúť možné väzby medzi dlžníkom a správcom.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2017 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 8584113060691 Počet strán: 104 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách