Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016 + CD -

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016 + CD

Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2016 + CD Publikácia ponúka bohatý zdroj súhrnných a dôveryhodných informácií...

VEDA (2016)

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
60,00€
Zľava 7%
55,80€

Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2016 + CD

Publikácia ponúka bohatý zdroj súhrnných a dôveryhodných informácií zo všetkých oblastí národného hospodárstva SR, ako aj medzinárodné porovnanie vybraných štatistických ukazovateľov v krajinách Európskej únie. Štatistické informácie sú členené do 31 kapitol podľa tematických okruhov. Neoddeliteľnou súčasťou každej kapitoly sú metodické vysvetlivky, definície ukazovateľov a zdroje údajov. Tabuľkové prehľady prezentujú časové rady väčšinou za päťročné obdobie 2011 – 2015. Vybrané číselné údaje sú prezentované v grafoch a mapách.

V tomto vydaní bola rozšírená kapitola Národné účty o tabuľky celkovej zamestnanosti podľa ekonomických činností, indexov účtov výrobkov a služieb, konečnej spotreby domácností, konečnej spotreby verejnej správy a deficitu a dlhu verejnej správy.V zahraničnom obchode sme nahradili tabuľky dovozu a vývozu vybraných komodít podľa najvýznamnejších partnerov tabuľkami o vývoze a dovoze podľa položiek harmonizovaného systému. Doplnená o nové ukazovatele z oblasti zdravia a kriminality bola aj kapitola Rodová rovnosť. Štatistické údaje o bytovej výstavbe sme presunuli z kapitoly Dlhodobý majetok do kapitoly stavebníctva. Do kapitoly Zdravie bolo zaradené nové členenie zdravotníckych pracovníkov. Tabuľky z kapitoly Telesná výchova a šport boli presunuté do kapitoly Školstvo. Štandardnou súčasťou ročenky je CD-ROM.

Na príprave ročenky sa podieľal kolektív zamestnancov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ministerstiev a ďalších inštitúcií, ktoré ju obohatili svojimi zdrojovými údajmi.

Obsah: 672 strán + 16 strán obrazová príloha

Príloha: CD-ROM Jazyk: slovenský, anglický Rok vydania: 2016 Rozmer: 170×240 mm ISBN: 9788022415415 Počet strán: 688 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách