🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Kniha Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku - Ladislav György

Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku

Vysokoškolská učebnica Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku – morfosyntaktické komparatívne...


🍌 Odosielame o 12 dní.
11,52€
Zľava 7%
10,71€

Vysokoškolská učebnica Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku – morfosyntaktické komparatívne aspekty (v nadväznosti na 1. vydanie) má teoreticko-praktický a najmä didaktický charakter. Opierajúc sa o styčné body komparatívnej lingvistiky, v kontexte morfológie (čiastočne aj syntaxe) zameriavame sa na teoretické vymedzenie základných pojmov súvisiacich s tematikou slovesa ako slovného druhu a niektorých slovesných gramatických kategórií a na komparáciu vyjadrovania slovesného deja (realizovaného v minulosti a v budúcnosti) v slovenskom a talianskom jazyku. Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom slovakistiky a talianistiky filozofických, pedagogických a filologických fakúlt (má prehlbovať ich poznanie a ako učebná pomôcka pomáhať im v hľadaní nových informácií, viesť ich k osvojovaniu poznatkov, k vytváraniu vlastných názorov a koncepcií), učiteľom, lingvistom, translatológom a všetkým záujemcom o porovnávaciu jazykovedu.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2016 Rozmer: 252×171 mm ISBN: 9788055711188 Počet strán: 140 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách