💥 Októbrový výpredaj kníh = zľavy až do 80%

Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť

2. aktualizované a doplnené vydanie Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity...


🍎 Vypredané
30,55€

2. aktualizované a doplnené vydanie

Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v pozmenenom zložení podujal spracovať 2. doplnené a podstatne prepracované vydanie učebnice Trestné právo hmotného – všeobecnú i osobitnú časť v jednom zväzku. Publikácia je spracovaná jedenásť rokov po rekodifikácii Trestného zákona a päť rokov po 1. vydaní. Zapracované sú v nej aktuálne informácie z oblasti trestného práva hmotného a súvisiacich právnych odvetví. Autori v nej reagujú na početné novely Trestného zákona, ako aj na zavedenie pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Z hľadiska metodiky a obsahovej stránky rešpektuje učebnica potreby štúdia na právnických fakultách. Pri jej spracovaní sa prihliadalo na pedagogické a praktické skúsenosti autorov i na potreby praxe. Text učebnice umožňuje získať základný prehľad inštitútov trestného práva hmotného tak všeobecnej, ako i osobitnej časti v súlade so systematikou Trestného zákona. Výhodou vydania učebnice v jednom zväzku je, že študent má k dispozícii všeobecnú i osobitnú časť, ktoré spolu neoddeliteľne súvisia. Autorský kolektív verí, že učebnica sa stane pre študentov obľúbeným zdrojom informácií a radi ju odporučia svojim známym, ktorí majú záujem o aktuálne informácie z oblasti trestného práva hmotného.

Rok vydania: 2016 ISBN: 9788073806187 Rozmer: 155×230 mm Počet strán: 624 Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách