Najväčší filmový VÝPREDAJ skladu je tu!

Kniha Nový pomocník z matematiky 5 (Iveta Kohanová) [SK] - Iveta Kohanová, Martina Totkovičová

Nový pomocník z matematiky 5 (Iveta Kohanová) [SK]

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice...


🍌 Odosielame o 11 dní.
5,10€
Zľava 7%
4,74€

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.

Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.

V tejto časti Nového pomocníku z matematiky 5 okrem iného nájdete:

Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000;
Základné pravidlá rysovania;
Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000;
Konštrukcia trojuholníka, štvorca, obdĺžnika a kružnice;
Čísla väčšie ako 10 000.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2016 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081204326 Počet strán: 80 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách