📚 Horúce knižné zľavy

Fizika a speciális alapiskolák 8. osztálya számára

Učebnica fyzika 8 zahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy...


🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,00€
Zľava 7%
19,53€

Učebnica fyzika 8 zahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať, skúmať príčiny ich správania, pomenovať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť, urobiť záznamy z pozorovaní.
Učivo je spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov, doplnené o názorné obrázky a schémy.

Jazyk: maďarský Rok vydania: 2010 Rozmer: 165×230 mm ISBN: 9788080912093 Počet strán: 104

Zaradené v kategóriách