🌹 Daruj romantické knižné zľavy!

Kniha Biológia az alapiskola 7.osztálya és a nyolcosztályos gim. 2.évfolyama számára ( - Mária Uhereková,

Biológia az alapiskola 7.osztálya és a nyolcosztályos gim. 2.évfolyama számára (

Učebnica nadväzuje na učivo predchádzajúceho ročníka v tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov - žiak sa zoznamuje s...


🍌 Odosielame o 7 dní.
21,00€
Zľava 7%
19,53€

Učebnica nadväzuje na učivo predchádzajúceho ročníka v tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov - žiak sa zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je obsahovo zameraný na vnútornú stavbu a funkciu organizmu človeka. Okrem základného učiva učebnica obsahuje výberové témy na jeho rozšírenie, námety na praktické aktivity, motivačné otázky na oživenie a upevnenie skôr osvojených poznatkov. Umožňuje rozvíjanie kľúčových kompetencií stanovených Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň základnej školy.

Jazyk: maďarský Rok vydania: 2012 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 7988080912758 Počet strán: 136 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách