Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Aktuálne otázky o človeku a jeho právach v bioetike (Andrea Erdősová) - Andrea Erdősová

Aktuálne otázky o človeku a jeho právach v bioetike (Andrea Erdősová)

Predkladaná monografia rozoberá vybrané aktuálne témy postavenia človeka a ochrany jeho práv v ústrety novým biotechnológiám...


🍌 Odosielame o 4 dni.
6,00€
Zľava -217%
19,00€

Predkladaná monografia rozoberá vybrané aktuálne témy postavenia človeka a ochrany jeho práv v ústrety novým biotechnológiám a modernej medicíne. Nastoľuje tak odborne aj celospoločensky pálčivé otázky, akými sú napríklad náhradné materstvo, povinné očkovanie detí a povinnosť držania v ústave zdravotnej starostlivosti, ktoré analyzuje prostredníctvom hľadania eticky prijateľných hraníc. Otvára tak priestor pre využitie metód bioetiky, ktorá sa postupne ako dynamické vedecké odvetvie dostáva do popredia multidisciplinárneho záujmu.

Ide o jednu z mála publikácií na slovenskom knižnom trhu, ktorá by mala slúžiť potrebám komplexnejšieho pohľadu na problematiku bioetických tém, ktoré majú celospoločenský dosah. Publikácia je prierezom do viacerých verejnoprávnych a súkromnoprávnych oblastí práva, čím spĺňa požiadavky doplnkového učebného textu, ale aj odbornej literatúry všeobecného zamerania (medicínske právo, občianske právo, ústavné právo, bioetika).

Publikácia je určená študentom práva, predovšetkým predmetu Medicínskeho alebo Zdravotníckeho práva, laickej verejnosti s intenzívnejším záujmom o vymedzenú problematiku, ale predovšetkým širšej odbornej verejnosti, lekárom, právnikom, filozofom, bioetikom, hľadajúcim ucelenejší zdroj poznatkov o ochrane osobnostných práv a základných ľudských práv z pohľadu dynamickej a relatívne modernej vedy - bioetiky.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2016 Rozmer: 150×210 mm ISBN: 9788081684203 Počet strán: 212 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách