Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Riadenie hodnoty podniku - zbierka príkladov - Miroslav Jakubec, Peter Kardoš, Milan Kubica

Riadenie hodnoty podniku - zbierka príkladov

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov je jednou z mála odborných publikácií zaoberajúcich sa problematikou...


🍌 Odosielame o 3 dni.
12,50€
Zľava 5%
11,88€

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov je jednou z mála odborných publikácií zaoberajúcich sa problematikou ohodnocovania majetku podniku v rovine praktických príkladov a názorných ukážok konkrétnych postupov ohodnocovania.
Je rozdelená na osem kapitol. Na začiatku každej z nich sú stručne opísané metódy využívané v podmienkach Slovenskej republiky. Súčasťou kapitol sú praktické riešené, ale i neriešené príklady (v záujme kontroly správnosti riešenia sú v publikácii uvedené aj ich výsledky) na precvičenie si danej problematiky. Autori sa v jednotlivých kapitolách venujú problematike odpisov, reinžinieringu, reštrukturalizácie, metódam stanovenia všeobecnej hodnoty podniku, ako aj ohodnocovaniu nehmotného majetku (know-how, ochranné známky, patenty, doménové mená). V siedmej kapitole je uvedený príklad na výpočet hodnoty podniku porovnávacou metódou, ktorá má v Slovenskej republike veľkú perspektívu. Posledná kapitola je venovaná ohodnocovaniu špecifických foriem podnikov. Na záver publikácie sú zaradené vybrané state z vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, koeficienty beta pre krajiny Európy a prehľad najpoužívanejších vzorcov.
Publikácia je určená najmä študentom štvrtého a piateho ročníka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v súvislosti s výučbou predmetu Riadenie hodnoty podniku, ale aj pracovníkom znaleckých organizácií a odbornej verejnosti, ktorá sa zaujíma o teóriu a prax ohodnocovania.

Obsah: http://static.wolterskluwer.sk/content/mediagallery/wkshop_system/file/product/file/12056.pdf

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2015 Rozmer: 170×242 mm ISBN: 9788081681417 Počet strán: 230 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách