Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Analýza rozhodovania (Milan Terek) - Milan Terek

Analýza rozhodovania (Milan Terek)

Autor tejto v slovenskej ekonomickej literatúre ojedinelej publikácie, ktorá je výsledkom dlhoročného výskumu, podáva...


🍎 Vypredané
12,78€


Autor tejto v slovenskej ekonomickej literatúre ojedinelej publikácie, ktorá je výsledkom dlhoročného výskumu, podáva základný prehľad o princípoch a metódach analýzy rozhodovania. Od úvodnej časti, v ktorej načrtáva problémy rozhodovania, jeho štrukturalizáciu, základné a prostriedkové ciele, nástroje, strany rozhodovania a diagramy vplyvu, prechádza k riešeniu problémov rozhodovania bayesovského typu a podľa iných princípov rozhodovania.Pozornosť venuje analýze senzitívnosti a jej vplyvu na zmeny pravdepodobnosti, rozoberá užitočnosť a vzťah rozhodovateľa k riziku, poukazuje na aditívnu funkciu užitočnosti i na viackriteriálne modely užitočnosti s interakciami, vysvetľuje metódy ohodnotenia pravdepodobnosti náhodných udalostí i metódy na ohodnotenie spojitých rozdelení. V záverečnej časti sa sústreďuje na bayesovskú indukciu, bayesovské intervaly spoľahlivosti pre strednú hodnotu i pre regresný koeficient v lineárnej párovej regresii, na bayesovské bodové a redukované odhady, testovanie štatistických hypotéz.Výklad vyúsťuje do bayesovského rozhodovania pomocou bodových odhadov, testovania štatistických hypotéz a testov o strednej hodnote. Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave, môže byť osožná ako veľmi dobrá pomôcka pre všetkých, ktorí majú dočinenia s problematikou analýzy rozhodovania na základe kvantitatívnych prístupov.


Jazyk: slovenský Rok vydania: 2007 Rozmer: 180×250 mm ISBN: 9788080781316 Počet strán: 142

Zaradené v kategóriách