Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Slovenský jazyk 3 pre stredné školy (Učebnica) (Milada Caltíková) - Milada Caltíková

Slovenský jazyk 3 pre stredné školy (Učebnica) (Milada Caltíková)


🍌 Odosielame o 8 dní.
5,50€
Zľava 7%
5,12€

Učebnica spracovaním nadväzuje na systém práce zavedený v 1. a 2. časti tohto súboru. Učivo je rozdelené na dve časti: Komunikácia a sloh a Jazykové prostriedky.
V prvej časti sa študenti oboznamujú s učivom v konkrétnych komunikačných situáciách. Učivo je spracované moderne, zrozumiteľne, veku primerane, na dostatočnej odbornej úrovni a podporuje aktivitu žiaka. Žiak si učivo osvojuje nie len prostredníctvom výkladovej časti a rôznych rubrík, ale aj aplikačnými úlohami, ktoré sa viažu na textové ukážky a aj na situácie, s ktorými sa žiaci stretnú v praxi.
Druhá časť sa zaoberá jazykovými prostriedkami (zvukovými a grafickými) a ich praktickým využitím v praxi. Učivo je spracované systematicky. Každá téma obsahuje zhrnutie v podobe karty na okraji, kde sa nachádzajú kľúčové pojmy. Tie spolu s testom na konci každej kapitoly pomáhajú pri opakovaní a príprave na maturitnú skúšku. Testové úlohy majú v závere učebnice správne riešenia.

Učebnica je spracovaná podľa požiadaviek ŠVP a je schválená Ministerstvom školstva SR.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2015 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081204029 Počet strán: 64 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách