🌹 Daruj romantické knižné zľavy!

Kniha Vývoj šlachty na spiši do začiatku 14. storočia  (Peter Labanc) [SK] - Peter Labanc

Vývoj šlachty na spiši do začiatku 14. storočia (Peter Labanc) [SK]


🍎 Vypredané
7,00€

Ucelená práca na tému spišskej šľachty do začiatku 14. storočia svetlo sveta doteraz neuzrela, avšak pri výskume sa bolo možné opierať o viacero pozoruhodných a kvalitných prác, ktoré sú priebežne citované v texte. Bohatosť spišskej historiografie je síce príslovečná, ale má svoje výhody a nevýhody. Medzi klady treba zarátať posúvanie výskumu viacerých tém do oblastí, ktorých riešenie je pre iné regióny zatiaľ v nedohľadne. To čo je prednosťou, býva istou pascou, ktorá láka autorov uspokojiť sa so závermi staršej literatúry bez doplňujúcej pramennej heuristiky. Práve cestou možno čo najúplnejšieho zhromaždenia prameňov k dejinám Spiša som sa vydal pri počiatkoch vzniku tejto knihy.

Celkovo sa podarilo zozbierať približne štyri stovky diplomatických prameňov vydaných do roku 1300, ktoré prinášajú informácie k dejinám Spiša. Táto heuristika bola doplnená o niekoľko stoviek prameňov zo 14. storočia, ktoré ponúkajú množstvo zaujímavých údajov o predchádzajúcom období. Viaceré z citovaných dokumentov boli publikované s chybami, prípadne neboli publikované vôbec. Aj z toho dôvodu obsahuje poznámkový aparát citácie originálneho znenia jednotlivých listín. Deje sa tak aj v tých prípadoch, keď má pôvodné znenie dôležitý význam pre argumentáciu v samotnom texte.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2013 Rozmer: 147×210 mm ISBN: 9788374906043 Počet strán: 155 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách