Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Hydrológia pôdy (Viliam Novák) [SK] - Viliam Novák, Hana Hlaváčiková

Hydrológia pôdy (Viliam Novák) [SK]

Hydrológia je vedná disciplína zaoberajúca sa skúmaním zákonitostí výskytu, obehu, časového a priestorového rozdelenia vody...


🍌 Odosielame o 7 dní.
18,00€
Zľava 7%
16,74€

Hydrológia je vedná disciplína zaoberajúca sa skúmaním zákonitostí výskytu, obehu, časového a priestorového rozdelenia vody na Zemi, jej vzájomného pôsobenia s prostredím vrátane živej prírody a jej fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami. Produktom hydrológie ako vednej disciplíny je súbor systematiky usporiadaných, zovšeobecnených poznatkov, ktoré umožňujú kvantitatívne vyjadrenie obehu vody v prírode v závislosti od prírodných podmienok.

Táto monografia bola motivovaná snahou o čo najzrozumiteľnejšie vysvetlenie a vyjadrenie procesov pohybu hmoty a tepla v pôde ako súčasti systému pôda-rastlina-atmosféra tak, aby bola zrozumiteľná aj pre tých, ktorý sa zoznamujú s hydrológiou pôdy prvý krát. Dôraz bol kladený hlavne na čo najzrozumiteľnejšiu interpretáciu transportných javov v pôde, len s nevyhnutným matematickým aparátom. Autori sa snažili do textu zahrnúť aj najnovšie výsledky výskumu v oblasti hydrológie pôdy a problematiku matematického modelovania. Na ilustráciu boli použité predovšetkým výsledky vlastného výskumu z územia.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2017 Rozmer: 170×240 mm ISBN: 9788022415293 Počet strán: 350 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách