📚 Horúce knižné zľavy

Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,45€
Zľava 7%
6,00€

Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ a obsahuje základné učivo, ktoré plne pokrýva požiadavky dvoch vzdelávacích oblastí:
  • Človek a príroda – Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda a skúmanie prírodných javov,
  • Človek a spoločnosť, v ktorej žije.
Učivo je spracované formou úloh konvergentného a divergentného typu. Sú to rôzne doplňujúce a rozširujúce úlohy, úlohy na opakovanie a upevňovanie učiva a zábavné úlohy.

Spracovanie obsahu učiva stavia na zvedavosti žiaka a na jeho prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet. Vytvára možnosti pre aktívne zapájanie sa žiakov do procesu vyučovania. Zameriava sa najmä na rozvoj tých poznávacích schopností žiakov, ktoré sú úzko späté s hľadaním, pátraním, skúmaním a objavovaním, prostredníctvom poznávacích činností. Učivo je spracované na základe osvedčených postupov tradičného vyučovania v škole.

Pracovná učebnica stavia na prekonceptoch a preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie. Žiaci sa oboznamujú s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, že sami aktívne manipulujú s materiálmi, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote, respektíve ich aktívne, cielene pozorujú. V niektorých bádateľských úlohách sú využité rôzne inovatívne metódy vzdelávania, ktoré sa využívajú pri modifikácii žiackych predstáv.
Priamo na stranách sú uvedené cieľové kompetencie podľa iŠVP.

Pracovnú učebnicu sprevádzajú významné motivačné prvky: ilustrácie a sprievodné postavičky.

Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa je podporný multimediálny disk vhodný na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora. Obsahuje multimediálne prezentácie k jednotlivým témam v pracovnej učebnici, prílohy na vytlačenie a maľovanky.

Táto pracovná učebnica je alternatívnou odporúčanou učebnicou prírodovedy pre 2. ročník ZŠ.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2016 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081461248 Počet strán: 96 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách