Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Ekonómia - 2. vyd. (Judita Táncošová, Monika Hudáková, Silvia Švecová) [SK] - Judita Táncošová, Monika Hudáková, Silvia Švecová

Ekonómia - 2. vyd. (Judita Táncošová, Monika Hudáková, Silvia Švecová) [SK]

2., doplnené a prepracované vydanie Učebnica sa venuje najdôležitejším mikroekonomickým súvislostiam, makroekonomickým...


🍌 Odosielame o 5 dní.
17,00€
Zľava 5%
16,15€

2., doplnené a prepracované vydanie

Učebnica sa venuje najdôležitejším mikroekonomickým súvislostiam, makroekonomickým problémom a podstatným otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov. V súčasnosti sa vývoj ekonomík prudko dynamizuje a podmieňuje aj vývoj vo svetovom hospodárstve. Nevyhnutnosť poznania základných ekonomických problémov a pojmov vyplýva zo skutočnosti, že tvoria základ fungovania každej trhovej ekonomiky. Preto sú predmetom pozornosti aj tejto učebnice ekonómie. Učebnica vychádza z poznania a zo správania trhovej ekonomiky. Prostredníctvom logicky usporiadanej obsahovej štruktúry si čitateľ postupne osvojuje nevyhnutné ekonomické pojmy, súvislosti medzi nimi, základné ekonomické zákony fungovania trhovej ekonomiky a postupne si prehlbuje vedomosti z danej oblasti. Obsahové spracovanie učebnice pozostáva z troch relatívne samostatných častí. V prvej časti sa venuje ekonómii na mikroekonomickej úrovni, v druhej časti podrobne rozoberá ekonomické problémy na makroekonomickej úrovni a v tretej časti sa venuje medzinárodným ekonomickým vzťahom. Učebnica má pomôcť študentom, ale aj priaznivcom tejto oblasti zvládnuť ekonómiu ako vedu o voľbe, o správaní ekonomických subjektov v podmienkach trhovej ekonomiky na mikroekonomickej a makroekonomickej úrovni.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2015 Rozmer: 176×247 mm ISBN: 9788081682940 Počet strán: 348 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách