Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Písmenká - moji kamaráti (komplet 1. - 6. zošit)


🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
5,65€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Vstup dieťaťa do školy je udalosťou, ktorá ho ovplyvní na celý život. Jej súčasťou je nácvik čítania a písania. Pre bezproblémové zvládnutie tejto základnej zručnosti zostavila autorka ŠlabikáraLýdia Virgovičová súbor inovovaných písaniek s predtlačou Písmenká – moji kamaráti, spolu s blokom prípravných cvikov Moje prvé čiary.

Súbor sa skladá zo 6 zošitov s príťažlivým farebným vzhľadom, ktorý uľahčuje orientáciu žiakov i učiteľa. Na vnútornej strane obálky nájdu žiaci rady, ako má správne držať pero ľavák a pravák. Tretia strana obálky obsahuje prehľad malej a veľkej abecedy v písanej i tlačenej forme.

Vyvodzovacia strana s novým písmenkom obsahuje motivačnú ilustráciu, ktorá slúži na rozcvičenie zápästia. Učiteľ ju môže využiť na vyfarbovanie aj v prípade, ak potrebuje efektívne „zabaviť“ rýchlejších žiakov. Na vyvodzovacej strane nájdete nové písmeno v písanej forme v rôznych veľkostiach, ako aj obrázky na sebahodnotenie žiakov.

Rozsah nácviku jednotlivých písmen, slabík, slov a viet je overený dlhoročnými pozitívnymi ohlasmi z praxe a vychádza z požiadaviek učebných osnov. Nácvik nových písmen sa strieda s utvrdzovaním najmä prostredníctvom zaujímavých tvorivých úloh. Slová sa čoskoro spájajú do viet a zložitejších cvičení, ktoré môže učiteľ diferencovať podľa individuálnych schopností žiakov. Voľná strana je vhodná na písanie nácvičných diktátov.

Písanky sú schválené MŠ SR.

Obsahujú malé a veľké tvary písaných i tlačených písmen v tomto poradí:
  • písanka č. 1: a, i, e, o, u, m;
  • písanka č. 2: l, v, s, y;
  • písanka č. 3: j, p, n, z, b, t;
  • písanka č. 4: d, c, k, r, š, č;
  • písanka č. 5: ť, h, g, ľ, ň, f, ž, ď;
  • písanka č. 6: ch, ä, dz, dž, ô, ŕ, ĺ, x.

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2015 ISBN: 9788081203961 Rozmer: 147×210 mm Počet strán: 6x48 Väzba: šitá Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách