Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky - Saleh Mothana Obadi,

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

Krehké oživenie globálnej ekonomiky v čase relatívne nízkych cien ropy a pretrvávajúcich geopolitických rizík


🍌 Odosielame o 3 dni.
11,00€
Zľava 7%
10,23€

Turbulentný vývoj globálnej ekonomiky v posledných rokoch bol sprevádzaný viacerými neočakávanými javmi, ktoré ovplyvnili hospodársky cyklus jednotlivých ekonomík – tak rozvinutých, ako aj rozvíjajúcich sa a rozvojových. Tieto javy boli výsledkom predpovedateľných i nepredpovedateľných faktorov.
Rekordná nezamestnanosť v mnohých krajinách sveta, prehlbujúca priepasť medzi chudobnou a bohatou vrstvou, stagnácie a recesie mnohých ekonomík atď., boli a stále sú hlavnými problémami prevažnej časti svetovej ekonomiky. K spomínaným problémom sa pridalo geopolitické napätie a vojnové konflikty v rôznych častiach sveta, čo prispelo k destabilizácii mnohých regiónov sveta a negatívne ovplyvnilo svetový obchod s tovarmi a službami a celkový svetový output.
Cieľom predkladanej vedeckej monografie, ktorá je v poradí deviata v sérii publikácií Ekonomického ústavu SAV o vývoji a perspektívach svetovej ekonomiky, je prostredníctvom rôznych analýz priblížiť ekonomické dianie vo svete z národného, regionálneho i globálneho hľadiska a zosumarizovať závery riešiteľského kolektívu, vypracované na báze poznania sledovaných problematík, vyplývajúceho z ich dlhodobého skúmania. Autorský kolektív v jednotlivých kapitolách použil tak prvotné, ako aj sekundárne dostupné a licencované informácie čerpané z medzinárodných inštitúcií (SB, MMF, WTO, FAO, ILO, UNCTAD, Eurostat atď.) a iných renomovaných vedeckých organizácií.
Obsah predkladanej monografie je určený nielen odbornej a podnikateľskej verejnosti, ale aj študentom ekonomického zamerania minimálne 2. a 3. stupňa štúdia.
Tohtoročná vedecká monografia je rozdelená na 11 kapitol v rámci štyroch blokov, pričom výskum v jednotlivých častiach monografie akcentuje vplyv dvoch kľúčových faktorov: pokles cien ropy a globálne geopolitické riziká. V prvom bloku sa zaoberáme vývojom globálneho outputu a obchodu a v druhom bloku približujeme makroekonomický vývoj z národného a regionálneho hľadiska a neštandardné nástroje menovej politiky v rozvinutých krajinách. V tretom bloku sa venujeme ekonomickému dianiu v krajinách BRIC, vzhľadom na narastajúci význam týchto krajín vo svetovej ekonomike. V poslednom bloku analyzujeme vybrané globálne a regionálne problémy v geopolitickej a ekonomickej rovine a ich súvislosti s integračným procesom EÚ smerom na východ.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2015 Rozmer: 173×243 mm ISBN: 9788071442455 Počet strán: 336 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách