Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Manuál ekologickej výstavby (Eugen Nagy) - Eugen Nagy

Manuál ekologickej výstavby (Eugen Nagy)

Kniha je obsiahlym manuálom o navrhovaní a výstavbe trvalo udržateľných ľudských sídiel Z obsahu: - Potreba, vývoj,...


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,70€
Zľava 7%
18,32€

Kniha je obsiahlym manuálom o navrhovaní a výstavbe trvalo udržateľných ľudských sídiel

Z obsahu:
- Potreba, vývoj, východiská a základné princípy ekologicky vhodnej výstavby,
- materiálové, energetické, vodné a vzdušné hospodárstvo domácností,
- ekodomy a ekologické stavebné postupy s použitím prírodných stavebných materiálov,
- ekologické koncepcie navrhovania a výstavby sídiel,
- permakultúra.

Príručka je určená odbornej verejnosti zaoberajúcej sa navrhovaním a výstavbou sídiel, architektom, stavebným inžinierom, investorom i odborníkom v oblasti životného prostredia, študentom škôl zameraných na tvorbu sídiel a environmentalistiku, občianskym združeniam a skupinám venujúcim sa
ochrane životného prostredia, ale aj širokej verejnosti zaoberajúcej sa možnosťami ekologickej tvorby sídiel.

Vybrané praktické príklady ekologických postupov a zariadení a možnosti ich uplatnenia v domácnosti sú vybrané zámerne vzhľadom k ich jednoduchosti a nenáročnému zhotoveniu a teda i možnosti svojpomocnej realizácie. Publikácia sa tak stáva nielen inšpiračným zdrojom k osvojeniu si základných princípov trvalo udržateľného života, ale aj motiváciou k praktickému uplatneniu prvkov ekologicky vhodnej výstavby. Táto príručka sa teda môže stať užitočným pomocníkom aj pre každého, kto sa rozhodne postaviť si alebo prerobiť svoje obydlie a jeho okolie tak, aby žil sám v zdravom lokálnom prostredí a zároveň prispel k vytvoreniu zdravého globálneho prostredia.

V úvodnej časti publikácie sú načrtnuté východiská a dôvody ekologického prístupu k tvorbe prostredia a definícia základných princípov navrhovania a výstavby trvalo udržateľných sídiel.Hlavná časť publikácie je venovaná konkrétnym možnostiam ekologického riešenia základných zložiek ľudského sídla - materiálového, energetického, vodného a vzdušného hospodárstva domácnosti, šetrného a efektívneho využívania zdrojov a predchádzaniu negatívneho dopadu obydlí a sídiel na okolité prostredie. Jednotlivé modelové príklady ekologických zariadení,stavebných postupov a sídelných štruktúr v ďalšej časti publikácie ponúkajú možnosti riešení pri realizácii obydlí spĺňajúcich kritériá ekologicky vhodnej výstavby. Posledná časť je venovaná permakultúrnym princípom navrhovania trvalo udržateľných sídiel.

Vydanie roku 2015 obsahuje úryvky a infografiky z knihy ekostaviteľa Petra Skořepu - Jak na soběstačný dům.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2015 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788097172404 Počet strán: 320 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách