🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Sociálny sytém - skutočnosť a vízia


🍌 Odosielame o 7 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
9,90€
Zľava 7%
9,21€

Publikácia Inštitútu zamestnanosti Sociálny systém – skutočnosť a vízia sa venuje problematike zlepšenia sociálneho systému tak, aby plnil úlohu prvku posúvajúceho ľudí do zamestnania. V súčasnosti platný sociálny systém udržuje osoby v pasivite, pretože byť nezamestnaný a poberať dávky v hmotnej núdzi má v niektorých prípadoch (predovšetkým finančné) výhody. Cieľom publikácie je priniesť obraz a zhodnotiť fungovanie sociálneho systému v podmienkach SR; zozbierať podnety a postrehy z praxe a publikovať ich v ucelenom dokumente; uverejniť návrhy riešenia v súčasnosti neriešených, resp. sporne, nevhodne či neadekvátne riešených situácií; vyvolať spoločenskú diskusiu a dosiahnuť spoločenskú dohodu týkajúcu sa potreby, rozsahu a obsahu zmeny sociálneho systému; dosiahnuť zmenu sociálneho systému tak, aby priamo alebo nepriamo prispieval k rastu zamestnanosti.

Publikácia je rozdelená do piatich kapitol.
V prvej kapitole sa definuje sociálny systém tak, ako je vnímaný pre potreby tejto publikácie, jeho princípy a ciele.
V druhej kapitole sú uvedené a rozoberané požiadavky na sociálny systém, ktoré je nevyhnutné zaviesť do praxe v súlade s ambíciou výrazne motivovať poberateľov dávok k reálnemu hľadaniu zamestnania a zároveň túto cestu urobiť čo najľahšou. Kapitola popisuje úskalia a nedostatky súčasnej legislatívy a obsahuje návrhy konkrétnych riešení. Tretia kapitola je venovaná vývoju riešenia hmotnej núdze za obdobie posledných 10 rokov. V štvrtej kapitole sa venuje statusu quo v situácii dávok v hmotnej núdzi najmä z regionálneho/okresného pohľadu. Na vzťah Rómov a sociálneho systému sa zameriava v piatej kapitole, ktorá predkladá popis súčasného systému, ale aj odstraňuje niektoré bežné mýty a predkladá niekoľko pozitívnych príkladov riešenia tohto sociálneho problému.

Autorský kolektív: Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD. - prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. - Ing. Dávid Martinák - RNDr. Miroslav Pollák - Mgr. Alexander Mušinka, PhD.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2014 ISBN: 9788097020453 Rozmer: 165×234 mm Počet strán: 107 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách