Popol všetkých zarovná (Dominik Dán) [SK] (Audiokniha)

Denník dobrého detektíva 1. Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené a akáko¾vek podobnos so...


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,99€
Zľava 7%
11,15€

Denník dobrého detektíva 1.

Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené a akáko¾vek podobnos so skutoènými udalosami je èisto náhodná, ale to, èo stvárajú sa môže niekomu zda akési povedomé... A možno nie.
Neobyèajný detektívny román od najpredávanejšieho slovenského spisovate¾a!
Napísal ho èlovek, èo do detailov pozná policajné prostredie, podsvetie i praktiky tajných služieb. Èasto je však ažké rozlíši, kto je kto.
Detektívi Krausz a Fischer z oddelenia vrážd v Meste sa pri vyšetrovaní smrti mafiána Malého Pavúka, poboèníka Miroslava Stehlíka alias Bossa, dostanú k magnetofónovej kazete, na ktorej sa nebohý Malý Pavúk dohaduje s neznámym mužom na nejakom únose. Neskôr za podozrivých okolností vybuchne auto policajta Róberta Eliáša. Ukazuje sa, že vedel nieèo o spolupráci tajnej služby a mafie pri únose syna vysokého predstavite¾a Republiky...
Keï do seba zaèínajú kusy skladaèky zapada, z Ministerstva príde rozkaz vyšetrovanie zastavi.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2015 Rozmer: 142×124 mm Dĺžka: 17 Hod. 53 min. Obal: CD obal