Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Odporúčaný postup pri dohodovaní cien za obstaranie a s... -

Odporúčaný postup pri dohodovaní cien za obstaranie a s...

Podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a...

UNIKA (2011)

🍎 Vypredané
11,00€

Podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti upravuje vyhláška MŽP SR č.436/2000 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č.600/2002 Z.z.
Vzhľadom na to, že pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie sa aplikuje aj zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní b znení neskorších predpisov, je nutné poznať predpokladanú cenu tak za spracovanie, ako aj za činnosti slúžiace k obstaraniu tejto územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov.
V zmysle zákona č. 526/1990 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov umožňuje stanoviť cenu tak za vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie kalkuláciou a mernými jednotkami vo vzťahu na požadovaný rozsah územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, ako aj za jej obstaranie

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2011 Rozmer: 194×210 mm ISBN: 9788088966821 Počet strán: 45 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách